Pārlekt uz galveno saturu

RSU SP Struktūra

Augstākā Studējošo pašpārvaldes lēmējvara ir Padome, kura sastāv no 36 biedriem, kuri pārstāv visas RSU fakultātes. Padomes biedri pieņem lēmumus par normatīvo aktu grozījumiem, apstiprina un pārrauga RSU SP budžetu un Valdes darbu. 

Studējošo pašpārvalde pārstāv vairāk nekā deviņus tūkstošus studentu, tāpēc ir izveidota vairāku līmeņu sistēma, lai veiksmīgi pildītu šo uzdevumu.