Pārlekt uz galveno saturu

RSU SP Valde

RSU SP Valde ir RSU Studējošo pašpārvaldes izpildvara. RSU SP Valdi veido 12 vēlēti studējošie, kurus ievēl RSU SP Padome.
Valdes galvenais uzdevums ir pārstāvēt un aizstāvēt studējošo intereses dažādos līmeņos, realizējot studējošo kultūras, sociālās un akadēmiskās intereses.
Valde katru nedēļu tiekas Valdes sēdēs, kurās aicināts pievienoties ikviens studējošais. Valdes sēdēs tiek apspriestas dažādas RSU SP aktualitātes.
SP Valde ļoti cieši sadarbojas ne tikai ar Padomi, bet arī ar RSU administrāciju – kopīgi uzlabojot un attīstot RSU studiju dzīvi visdažādākajos aspektos.

Valdes sastāvs

 

 

Valdes virzienu vadītāju vietnieki