Pārlekt uz galveno saturu

RSU SP Sociālais virziens ir virziens, kas īsteno dažādus projektus, kas vērsti RSU studējošo studiju un brīvā laika kvalitatīvai norisei. Tas rūpējas par studentu apkārtējo vidi un labklājību, lai students varētu kvalitatīvi iesaistīties studiju procesā.

Galvenie pienākumi:

  • Ērtas studiju vides un atpūtas zonu nodrošināšana, veicinot dažādu mācību vai atpūtas stūrīšu veidošanu universitātē;
  • sadarbība ar RSU departamenta personālu, tādējādi pārstāvot studējošo viedokli un veicinot RSU vides un studiju uzlabošanu;
  • dienesta viesnīcu vecāko pārraudzīšana un komunikācija ar vadību;
  • nodrošināt ērtu e-vides izmantošanu studentiem;
  • piedalīties un sekot līdzi godprātīgai stipendiju un kredītu sadalei un piešķiršanai;

Sociālā virziena vadītāja amata aprakstu lasi šeit.