Pārlekt uz galveno saturu

Komunikācijas virziena vadītāja vietnieka pienākumos ietilpst dažādu preses relīžu veidošana un izsūtīšana, sociālo mediju informācijas atjaunināšana, prezentmateriālu iegāde un nepieciešamības gadījumā – arī informatīvo plakātu un baneru izveide.
Tā kā komunikācijas virziena stūrakmens ir sazināšanās, vietniekam aktīvi jākomunicē gan ar citu virzienu vadītājiem un vietniekiem, gan ISA pārstāvjiem, lai operatīvi un kvalitatīvi informētu gan pašmāju, gan ārzemju studentus.
Protams, ļoti nozīmīgs darba aspekts ir arī RSU Studentu pašpārvaldes pozitīvā tēla veidošana un pašas mācību iestādes popularizēšana. Šim nolūkam paralēli interneta platformu izmantošanai tiek organizētas informatīvas darba grupas, kurās ikviens aktīvists var rast atbildes uz sevis uzdotajiem jautājumiem un “izmēģnāt roku” komunikācijas virziena darbības pamatprincipu īstenošanā.

Komunikācijas virziena vadītāja vietnieka amata aprakstu lasi šeit.