Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

 

18. aprīlī norisinājās RSU Studējošo pašpārvaldes ikgadējais Pavasara akadēmiskais seminārs taču šoreiz TIEŠSAISTĒ, kas pulcēja vairāk kā 60 studējošos. Dalībnieku starpā bija gan studējošie, kas tikai nesen uzsākuši savas gaitas universitātē, gan arī pieredzes bagāti studējošie, kuri studē universitātē  jau vairākus gadus. 

Šogad semināru ar lekciju par Laika plānošanu atklāja Izaugsmes centra SPIKIIZI dibinātājs, Āris Birze, kurā dalībniekiem pastāstīja kā efektīvi plānot savu laiku, kā slikta laika plānošana ietekmē studiju procesu un, protams, dalījās  ar vērtīgiem ieteikumiem, kā laika plānošanu padarīt efektīvu un izmantot savā labā.

Jaunie semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar RSU Pārstāvniecību Marijas Luīzes Kalniņas sagatavotajā lekcijā, kuras laikā studējošie ne tikai ieguva informāciju par RSU akadēmisko vidi un struktūru, bet arī varēja diskutēt par šobrīd aktuālajām problēmām studiju procesā, ar kurām ir saskārušies ikdienā. Pieredzējušākie semināra dalībnieki Aijas Tumovas lekcijā iepazinās ar būtiskākajām izmaiņām studiju procesā, tai skaitā attālināto studiju procesu. Dalībnieki tika iepazīstināti ar plānotajām izmaiņām reglamentējošajos dokumentos un kā tās skars turpmāko studiju procesu. Pēc abām lekcijām studējošie varēja pārbaudīt savas zināšanas, atbildot uz kahoot jautājumiem par lekcijā pārrunāto.

Šis seminārs deva lielisku iespēju pārrunāt akadēmiskās vides aktuālākās tēmas, jo aktīvi turpinās darbs pie Akadēmiskā godīguma politikas, tādēļ RSU Pedagoģiskā izaugsmes centra (PIC) direktore doc. Nora Jansone - Ratinika un PIC Studiju inovāciju centra vadītāja Inguna Blese lekcijas un diskusijas laikā iepazīstināja studējošos ar akadēmisko godīgumu un tā pārkāpumiem. Studējošie veidoja godīga un negodīga studējošā portretus, kā arī tika aicināti iesaistīties šo portretu izstrādē arī turpmāk. Studējošie lekcijas laikā novērtēja dažādus akadēmiskā godīguma pārkāpumus pēc pārkāpuma smaguma un, protams, izvērtēja arī faktorus, kas akadēmiskā godīguma pārkāpuma smagumu pastiprina vai samazina. Studējošie aktīvi piedalījās diskusijā, īpaši akcentējot kāpēc nepieciešams ievērot akadēmisko godīgumu studiju procesā un uzdodot arī sev aktuālos jautājumus. 

RSU SP vēlas teikt lielu paldies visiem Pavasara akadēmiskā semināra lektoriem, dalībniekiem un organizatoriem, kuri ar savu klātbūtni un ieguldīto darbu palīdzēja to īstenot arī tiešsaistes formātā!