Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

trdien, 10. septembrī, norisinājās RSU Jauno docētāju skolas (JDS) nodarbība par akadēmisko godīgumu. Nodarbības ietvaros JDS dalībnieki analizēja un risināja dažādus akadēmiskā godīguma pārkāpumus, ar kuriem pēdējā gada laikā sastapušies gan studējošie, gan docētāji.

Piedalīties diskusijā tika aicināti arī eksperti – RTU Datozinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes prodekāne Alla Anohina-Naumeca, LNB Pakalpojumu departamenta Digitālo pakalpojumu projektu vadītājs Jānis Kreicbergs, RSU studiju programmas “Starptautiskais bizness un tiesības” vadītāja doc. Marta Urbāne un RSU SP Akadēmiskā virziena vadītāja Marija Luīze Kalniņa. Eksperti papildināja nodarbības laikā izskanējušos risinājumus ar diskusijas veicinošiem jautājumiem, kā arī sniedza savu skatījumu par gadījumu aktualitāti Latvijas universitātēs.

4.-1024x498.jpg

Nodarbības laikā tika aktualizēts jautājums par digitālo pārbaudījumu drošību un katedru, tai skaitā, docētāju iespējamās rīcības, lai pilnveidotu un nodrošinātu elektroniskiem pārbaudījumiem piemērotu vidi, kas novērš akadēmiskā godīguma pārkāpumus. Tika izsecināts, ka centralizēta elektronisko pārbaudījumu vide universitātē nodrošinātu vienlīdzīgus apstākļus visiem studējošajiem, kā arī personalizācijas iespējas pārbaudījumu grafika veidošanā.

Diskusijas laikā tika uzsvērts, ka akadēmiskā godīguma principu pārkāpšanu palīdz novērst aktīva pārbaudījuma satura atjaunošana un daudzveidīgu pārbaudījumu ieviešana, kā piemēram, praktiska prasmju pārbaude un Moodle vietnes izmantošana. Digitalizācijas iespējas paver plašākas pārbaudījumu veidošanas iespējas, kā arī dod iespēju docētājiem ar rīku, kā piemēram, Turnitin plaģiātsistēmu izvērtēt studējošo darbu oriģinalitāti. Tomēr ir nozīmīgi novērtēt šo rīku ierobežojumus un paļauties arī uz docētāju ekspertīzi.

Kā vienu no nozīmīgākajām vērtībām akadēmiskā godīguma veicināšanā tika izvirzīta savstarpēja cieņa starp docētāju un studējošo, ko veido docētāja akadēmiskā godīguma principu ievērošana ikdienā, tai skaitā, studiju kursā iekļauto prasību un uzstādījumu izskaidrošana, uzsākot studiju kursu.