Skip to main content
This page is available in Latvian only.

Marija Luīze Kalniņa

Medicīnas fakultātes 5. studiju gads

Kāpēc Tu vēlies kandidēt Padomes vēlēšanās?

Vēlos kandidēt Padomē, jo piecu gadu laikā, studējot medicīnu, esmu uzkrājusi nepieciešamo pieredzi un zināšanas, lai pilnvērtīgi pārstāvētu Medicīnas fakultātes studējošo intereses RSU Studējošo pašpārvaldes Padomē. Mana līdzšinējā pieredze, darbojoties Medicīnas fakultātes domē un RSU SP Akadēmiskajā virzienā man devusi papildus motivāciju darboties Padomē, lai uzlabotu studiju vidi ikvienam studējošajam!

Viena lieta, kas noteikti būtu jāievieš universitātē?

Manuprāt, mūsu universitātei būtu jāpiedāvā plašākas iespējas personalizēt savu studiju programmu, piedāvājot plašu izvēles studiju kursu klāstu, veicinot interdisciplināru studiju kursu izveidošanu, kā arī sniedzot iespēju latviešu un ārvalstu studējošajiem kursus apmeklēt kopā angļu valodā, tādējādi veicinot ārvalstu un latviešu integrāciju un pieredzes apmaiņu.

Kāds Padomes biedrs tu būsi?

Kā RSU SP Padomes biedrs būšu atbildīga un vienmēr iepazīšos ar saistošajiem dokumentiem, aktīva gan Padomes sēdēs, gan ārpus tām, kā arī kritiska, jo domāju, ka kopā darbojoties varam sasniegt lielus mērķus!