Skip to main content
Atskati

14. jūnijā norisinājās 8. Padomes sēde, kurā RSU SP padome tika iepazīstināta ar Latvijas Studentu apvienības aktualitātēm, tika apspriesti jautājumi gan par savstarpējo vienošanos ar RSU Absolventu asociāciju par ilgtermiņa finansējuma piešķiršanu Studentu pētniecības un inovāciju grantu projektu realizācijām, gan par RSU SP Studentu mājas lokācijas maiņu un apstiprināta Padomes vecākā kolēģija jaunā sastāvā.

Sēdi atklāja Latvijas Studentu apvienības (turpmāk – LSA) prezidente Liene Levada un LSA Starptautiskā virziena vadītājā Agate Mačtama, informējot par LSA šī brīža aktualitātēm. Tika prezentēti tādi aktuālie punkti kā augstākās izglītības finansēšana, “Student housing” manuāļa izstrāde, plānotā Baltijas valstu nacionālo studentu apvienību tīkla (BOM - Baltic Organizational meeting) tikšanās par tematu “Students at risk”, kurā plānota rezolūcijas izstrāde, kā arī aktualizēti jautājumi par LSA cilvēkresursu papildināšanas nepieciešamību, diskriminācijas aptauju augstākajās izglītības iestādēs un izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr.68 “Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem”. Papildus sniegta informācijas par sēžu norisi, piemēram, nākamā LSA Domes sēde plānota 22.jūlijā. Paldies par ieguldīto laiku RSU SP Padomes informēšanā un vēlam izturību turpmākajos darbos!

Tāpat šajā RSU SP Padomes sēdē viesojās Māris Žugs,  šī gada Studējošo pašpārvalžu sadarbības foruma KUBS’17 galvenais organizators, lai pavēstītu par iespēju kļūt par daļu no šī piedzīvojuma. RSU SP studējošie no 17. - 20. augustam tika aicināti kopā ar vairāk nekā 10 citu pašpārvalžu studējošajiem no visas Latvijas pavadīt 4 aizraujošas un neaizmirstamas dienas, piedaloties izaicinošā sevis un studentijas izzināšanas piedzīvojumā. Paldies Mārim par sniegto ieskatu!

Papildus sēdē apspriešanai tika nodots jautājums gan par savstarpējo vienošanos ar RSU Absolventu asociāciju par ilgtermiņa finansējuma piešķiršanu Studentu pētniecības un inovāciju grantu projektu realizācijām, gan par RSU SP Studentu mājas lokācijas maiņu.

Sēdes laikā tika apstiprinātas izmaiņas Padomes vecākā kolēģijas sastāvā. Turpmāk šajā komisijā darbosies Eiropas studiju fakultātes 1. studiju gada studējošā Patrīcija Kleinberga. Vēlam veiksmi jaunajā amatā!

RSU SP finanšu administrators Arvis Pauliņš iepazīstināja klātesošos ar RSU SP 1. ceturkšņa budžeta atskaiti un informēja par budžeta grozījumiem, kā arī RSU SP valde informēja Padomi par RSU SP Stratēģijas izpildes progresu.

Sēdes beigās tika aplūkotas RSU SP un ISA valdes ikmēneša atskaites par padarītajiem un iesāktajiem darbiem un, kā ierasts, sēdes noslēgumā tika paziņots mēneša biedrs – jūnija mēnesī tā ir Zobārstniecības fakultātes 2. studiju gada studējošā Kate Annika Antāne. Apsveicam un novēlam arī turpmāk aktīvi darboties pašpārvaldē!