Skip to main content
This page is available in Latvian only.

Akadēmiskais virziens sastāv no divu cilvēku komandas - Akadēmiskā virziena vadītāja un vietnieka, pārstāvot veselības aprūpes bloka un sociālā bloka studējošos. 

Akadēmiskā virziena svarīgākie pienākumi ir pilnveidot studiju procesu Rīgas Stradiņa universitātē, organizēt tikšanās ar studējošo pārstāvjiem, kā arī koordinēt to darbu, un organizēt izglītojošus seminārus. Tāpat Akadēmiskais virziens sagatavo informatīvus materiālus studējošajiem par aktuāliem jautājumiem un iesaistās dažādu dokumentu, kas saistīti par studiju procesu, pilnveidošanā. Iesaistīties Akadēmiskā virziena darbībā var jebkurš interesents gan kā studējošo pārstāvis (studiju gada vecākais, fakultātes domnieks), gan arī kā aktīvists.

Akadēmiskā virziena vadītāja vietnieka amata aprakstu lasi ŠEIT.

Related news