Skip to main content

Iesaisties

Vai zināji, ka esi jau iesaistīts akadēmiskās informācijas plūsmā tik vienkārši, kā esot RSU studējošais?
Tomēr, ja vēlies ne tikai saņemt aktuālo informāciju (un sniegt atgriezenisko saiti), bet arī palīdzēt nodrošināt informācijas plūsmu, Tu vari kļūt par daļu arī kādā no sekojošajiem posmiem:

Grupas vecākais (GV)
 • Nodod savas grupas jautājumus, problēmas un informāciju Studiju gada vecākajam;
 • nodrošina komunikāciju ar docētājiem par svarīgāko informāciju, kas attiecas uz studiju procesu.

Vairāk informācijas: ŠEIT

 

Studiju gada vecākais (SGV)
 • Uzzina un apkopo visa studiju gada viedokli par aktuāliem jautājumiem vai problēmām;
 • tiekas ar studiju kursu un katedru vadītājiem, kā arī fakultātes dekānu, lai risinātu studējošo problēmas;
 • nodrošina aktīvu komunikāciju ar Fakultātes domniekiem un RSU SP Akadēmisko virzienu.

Vairāk informācijas: ŠEIT

 

Fakultātes domnieks (FD)
 • Pārstāv visas fakultātes studējošo viedokli Fakultātes domē;
 • tiekas ar fakultātes Studiju gada vecākajiem un ir informēts par aktualitātēm visos studiju gados;
 • tiekas ar studiju kursu un katedru vadītājiem, kā arī fakultātes dekānu, lai risinātu studējošo problēmas;
 • aktīvi komunicē ar Studiju gada vecākajiem un RSU SP Akadēmisko virzienu.

Vairāk informācijas: ŠEIT

 

Akadēmiskais virziens (AV)
 • Regulāri tiekas un komunicē ar studējošo pārstāvjiem;
 • organizē izglītojošus seminārus un veido informatīvus materiālus par studiju procesu RSU;
 • iesaistās dokumentu, kas saistīti ar studiju procesu, pilnveidošanā;
 • pārstāv studējošo viedokli dažāda līmeņa struktūrvienībās un organizē tikšanās ar dekāniem un prorektoriem.

Vairāk informācijas: ŠEIT