Pārlekt uz galveno saturu

Fakultātes domnieks (FD) ir Studējošo pašpārvaldes  vēlēts studējošo pārstāvis fakultātes domē. Fakultātes domnieku pienākumos ietilpst efektīva komunikācija ar studējošajiem, Studiju gadu vecākajiem un RSU SP Akadēmisko virzienu, kā arī kvalitatīva studējošo interešu pārstāvniecība Fakultātes domē un domes sēžu apmeklēšana.

Vienmēr vari vērsties pie Fakultāšu domniekiem pēc palīdzības akadēmiskos jautājumos un tad, kad SGV nevar rast atbildes.

Fakultātes dome ir koleģiāla fakultātes vadības institūcija, kas dekāna vadībā veic fakultātes domes nolikumā un citos Rīgas Stradiņa universitātes iekšējos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. Domes sastāvā darbojas fakultātes dekāns, prodekāns (ja fakultātē ir izveidots šāds amats), Senāta apstiprinātie domnieki, kā arī RSU SP Padomes apstiprinātie studējošo pārstāvji.

Studējošie sastāda 20% no Fakultātes domes sastāva:

  • Eiropas studiju fakultāte – 4;
  • Farmācijas fakultāte – 4;
  • Juridiskā fakultāte – 2; 
  • Komunikācijas fakultāte – 3; 
  • Medicīnas fakultāte – 4;
  • Rehabilitācijas fakultāte – 3;
  • Rezidentūras studiju fakultāte – 3;
  • Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte – 3;
  • Zobārstniecības fakultāte – 4.

Lai uzzinātu vairāk par Fakultātes domnieka amatu, skati Fakultātes domnieka ceļvedi.

 

FD.jpg