Pārlekt uz galveno saturu

Studiju gada vecākais ir studiju gada vēlēts studējošais, kas pārstāv attiecīgā studiju gada studējošos. Studiju gada vecākā amata pastāvēšanas mērķis ir sava studiju gada aktuālo jautājumu, problēmu un jaunākās informācijas apzināšana un studējošo viedokļa pārstāvēšana tikšanās reizēs ar citiem Studiju gada vecākajiem, Fakultātes domniekiem, RSU SP, kā arī universitātes administrāciju. Vienmēr vari vēsties pie Studiju gada vecākā pēc padoma vai atbildēm uz Tev aktuāliem akadēmiskiem jautājumiem.

Kā kļūt par Studiju gada vecāko?

  1. Ikviens Grupas vecākais var pieteikties kandidēt Studiju gada vecākā amatam.
  2. Kandidāti prezentē sevi sava studiju gada Grupu vecākajiem un vismaz vienam Fakultātes domniekam.
  3. Norit balsojums par Studiju gada vecākā amata kandidātiem.
  4. Par SGV tiek ievēlēts tas studējošais, kuram ir balsu pārsvars.
  5. Tiek aizpildīts SGV ievēlēšanas protokols un tas tiek nodots RSU SP birojā C-213.

Detalizētāku Studiju gada vecākā vēlēšanu aprakstu vari atrast lapā Kā ievēlēt Studiju gada vecāko?

Lai uzzinātu vairāk par SGV pienākumiem, skati Studiju gada vecāko ceļvedi. Lai uzzinātu sava SGV kontaktus, jautā Fakultātes domniekiem vai RSU SP Akadēmiskā virziena pārstāvjiem.

 

SGV.jpg