Pārlekt uz galveno saturu

Kā ievēlēt Studiju gada vecāko?

Kas ir Studiju gada vecākais?

Studiju gada vecākais (SGV) ir grupu vecāko vēlēts studējošais, kas pārstāv attiecīgā studiju gada studējošos komunikācijā ar docētājiem, fakultāti, Studējošo pašpārvaldi jautājumos, kas skar studiju gadu. Studiju gada vecākā amata pastāvēšanas mērķis ir sava studiju gada aktuālo jautājumu, problēmu un jaunākās informācijas apzināšana un studējošo viedokļa pārstāvēšana tikšanās reizēs ar citiem Studiju gada vecākajiem, Fakultātes domniekiem, RSU SP un universitātes administrāciju. Pie Studiju gada vecākā vienmēr var vērsties pēc padoma vai atbildēm uz aktuāliem jautājumiem.
 

NB!
Gadījumā, ja domā kļūt par SGV, bet Tevi uztrauc iespējas atbildēt uz citu studējošo jautājumiem, tad neuztraucies - Tev palīdzēs Fakultāšu domnieki un RSU SP Akadēmiskais virziens!


Kurš var kļūt par SGV?

 • Ja Tavā studiju gadā ir tikai viena grupa, tad SGV ir Tavas grupas vecākais.
 • Ja Tavā studiju gadā ir vairākas grupas, tad par SGV kandidēt primāri var grupu vecākie.
 • BET, ja neviens no grupu vecākajiem nevēlas izvirzīt savu kandidatūru, tad kandidēt var ikviens studiju gada studējošais!

Screenshot 2022-08-31 at 17.12.22.png


Kā ievēlēt SGV?

Studiju gada vecākais ir jāievēl 2 nedēļu laikā no Studiju sākuma, un to var izdarīt 2 veidos (pēc savstarpējas vienošanās ar pārējiem balstiesīgajiem Studiju gada pārstāvjiem): rīkojot vēlēšanas klātienē vai attālināti.

Klātienes vēlēšanas
 1. Sazinies ar pārējiem grupu vecākajiem (visērtāk to ir izdarīt apzinot un kopīgi sapulcējot visu grupu vecākos Imatrikulācijas dienā, kad arī uzreiz var rīkot pašas vēlēšanas) un pieraksti kontaktinformāciju. Grupu vecāko kontaktinformācija ir pieejama arī Fakultātes administrācijai un RSU SP Akadēmiskajam virzienam.
 2. Sazinies ar savas fakultātes domniekiem (to vari izdarīt, aplūkojot kontaktinformāciju šeit vai sazinoties ar Akadēmisko virzienu) - vēlēšanās ir nepieciešams novērotājs, kurš arī palīdzēs vēlēšanu organizēšanā.
 3. Vienojies par pulcēšanās vietu un laiku (vēlēšanas var rīkot arī RSU telpās - ja vēlies atrast brīvu telpu, dodies uz RSU SP biroju Dzirciema ielā 16, C korpusa 2. stāvā C-213 un palūdz telpu rezervāciju priekš SGV vēlēšanām). Neaizmirsti par to paziņot arī novērotājam!
 4. Sagatavo SGV vēlēšanu protokolu - dodies uz RSU SP biroju C-213 un palūdz to Biroja administratorei vai izprintē pats, vai palūdz novērotājam.
 5. Rīko SGV vēlēšanas - atceries, kas var kandidēt par SGV (skat. sadaļu "Kurš var būt SGV?").
  NB! 
  • Lai vēlēšanas būtu pilnvērtīgas, atvēliet un uzņemiet konkrētu laiku, kurā katrs kandidāts var iepazīstināt ar sevi un pārliecināt balsotājus! Vēlams iepazīstināšanas laikā pārējiem kandidātiem atrasties atsevišķā telpā, lai neietekmētu pārējās prezentācijas.

  • Neaizmirstiet pēc visu kandidatūru izskatīšanas rīkot savstarpēju pirmsbalsošanas diskusiju, kuras laikā arī kandidātiem nevajadzētu atrasties vienā telpā ar diskutētājiem. 
  • Pēc veiksmīgas diskusijas, aizpildiet SGV vēlēšanu protokolu (jānorāda tikai kandidāts, kurš tika ievēlēts) un paziņojiet par rezultātiem arī pašiem kandidātiem
  :)
  • SGV ir ievēlēts, ja saņem vairāk PAR balsis nekā PRET.

 6. Aizpildītu protokolu iesniedz RSU SP birojā C-213 vai nodod to Tavas fakultātes domniekam / RSU SP valdes pārstāvim.
Attālinātas vēlēšanas
 1. Sazinies ar pārējiem grupu vecākajiem (visērtāk to ir izdarīt apzinot un kopīgi sapulcējot visu grupu vecākos Imatrikulācijas dienā, kad arī uzreiz var rīkot pašas vēlēšanas) un pieraksti kontaktinformāciju. Grupu vecāko kontaktinformācija ir pieejama arī Fakultātes administrācijai un RSU SP Akadēmiskajam virzienam.
 2. Sazinies ar savas fakultātes domniekiem (to vari izdarīt, aplūkojot kontaktinformāciju šeit vai sazinoties ar Akadēmisko virzienu) - vēlēšanās ir nepieciešams novērotājs, kurš arī palīdzēs vēlēšanu organizēšanā.
 3. Vienojies par pulcēšanās platformu (piem., Zoom) un laiku (Zoom platformas linka izveidē palīdzēt var arī fakultātes domnieks vai akadēmiskais virziens). Neaizmirsti par to paziņot arī novērotājam!
 4. Satiecies ar visiem grupu vecākajiem un noturi vēlēšanas videokonferenču platformā. Uzzini, kā balso katrs grupas vecākais (PAR/PRET/ATTURAS) un kā "digitālu parakstu" protokolā norādi attiecīgā grupas vecākā studējošā ID. Protokolētāja darbu var veikt arī novērotājs.
 5. Aizpildi elektronisko protokolu un nosūti to Studējošo pašpārvaldei (spatrsu[pnkts]lv).

NB! Neaizmirsti pēc vēlēšanām izveidot kopīgu vietu Grupu vecākajiem, kur apmainīties ar informāciju (piem., WhatsApp grupa). Kā arī katram grupas vecākajam jāiepazīstina sava grupa ar jauno SGV!


Ko būtu vērtīgi zināt topošajam SGV?

 1. Zināt svarīgākos RSU akadēmisko vidi reglamentējošos dokumentus:
   Studiju reglaments I, Iekšējās kārtības noteikumi, Akadēmiskais godīgums (meklē tos šeit sadaļā "Studijas");
   NB! Tie noteikti nav jāzina no galvas, bet būtu vēlams tos izlasīt vismaz 1 reizi, lai saprastu, kāda informācija ir atrodama dokumentā.
 2. Iepazīties ar savas fakultātes studējošo domniekiem un RSU SP Akadēmiskā virziena pārstāvjiem.
   Gadījumā, ja izveidojas situācija, kurā ir nepieciešama palīdzība vai padoms, nebaidies vērsties pie domniekiem un Akadēmiskā virziena!
 3. Risinot problēmsituācijas, ievēro akadēmiskās vides hierarhiju
   Docētājs → Studiju kursa vadītājs → Katedras vadītājs (ja šajā posmā neizdodas rast risinājumu, obligāti sazinies ar Fakultātes domniekiem / Akadēmisko virzienu) → Studiju programmas direktors → Fakultātes dekāns
 4. Jaunāko informāciju vari uzzināt abonējot Akadēmiskā virziena un Zinātnes virziena aktualitāšu e-pastu "No A līdz Z", kā arī sekojot RSU SP Facebook lapai.

Jautājumu gadījumā droši raksti Akadēmiskā virziena pārstāvjiem!

 

 Rīgas Stradiņa universitātes Studiju gada vecāko nolikums 
Saturs atjaunots: 12.12.2022.