Pārlekt uz galveno saturu
Atskati

10. Padomes sēdes atskats

13. oktobrī norisinājās 10. Padomes sēde – pēdējā šādā sastāvā. Tajā tika ievēlēts jauns senatora amata pārstāvis un divi Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes domnieki.

Par jaunievēlēto senatori kļuva Laima Kampa – 3. studiju gada studējošā Rehabilitācijas fakultātē, savukārt par Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes domniekiem – 1. studiju gada studējošie Ņikita Arefjevs un Arta Hermane.

Veiksmi darbos!

Kā nākamais punkts tika apstiprināts budžeta komisijas sastāvs šādā secībā: Arvis Pauliņš, Paula Feldmane, Zenons Beļskis, Iluta Žīgure un Katharina Waibel. Atbalstu no Padomes saņēma arī mandātu sadalījums šādā skaitā fakultātēm:
ĀSN - 6;
ZF - 2;
SVSLF - 5;
RF - 4;
MF - 5;
FF - 2;
JF - 4;
KF - 4;
ESF - 3;
RSF - 1.

Tālāk RSU SP finanšu administrators Arvis Pauliņš prezentē budžeta ceturkšņa atskaiti, Valdes priekšsēdētāja Paula Feldmane iepazīstina Padomi ar Valdes modeļa struktūras izmaiņām un Valdes amatu aprakstu izmaiņām, saņemot tās atbalstu.

Padomes sēdei tuvojoties izskaņai, uzreiz pirms regulārajām RSU SP un RSU ISA ikmēneša atskaitēm, ISA Komunikācijas virziena vadītāja prezentēja jaunu prezentmateriālu dizainu, pēc izvērstas diskusijas tas saņēma atbalstu no Padomes.

Kā jau ikkatras Padomes sēdes izskaņā, arī šīs noslēgumā tika paziņots mēneša biedrs – Komunikācijas fakultātes otrā studiju gada studējošā Laura Poļanska.

Laura Poļanska.jpg

Komunikācijas fakultātes otrā studiju gada studējošā Laura Poļanska