Pārlekt uz galveno saturu
Atskati

6. Padomes sēdes atskats

15. aprīlī norisinājās 6. Padomes sēde. Tajā tika ievēlēti gan jauni studējošo pārstāvji, gan apskatīta ceturkšņa budžeta atskaite un SP stratēģijas izpilde, kā arī pārrunāti citi ar RSU SP saistīti jautājumi.

Padomes sēdes sākumā norisinājās 3 jaunu studējošo pārstāvju vēlēšanas. SP valdes komandai pievienojās Rihards Seržāns, Medicīnas fakultātes otrā studiju gada studējošais, kurš turpmāk pildīs Akadēmiskā virziena vadītājas vietnieka pienākumus. Par Juridiskās fakultātes domnieci tika ievēlēta pirmā studiju gada studējošā Lauma Gulbe, savukārt Komunikācijas fakultātes domnieces amatu ieņēma pirmā studiju gada studējošā Laura Poļanska.

Sveicam visus jaunievēlētos un vēlam izturību atbildīgajos amatos!

Kā nākamo punktu Padome izskatīja Lāsmas Reisas izvirzījumu uz LSA iekšējā virziena vadītājas amatu, kas arī tika piešķirts, un jau 17. aprīļa LSA Domes sēdē Lāsma Reisa tika ievēlēta šajā amatā.

Sēdes turpinājumā tika apstiprināti studējošo delegāti uz RSU Satversmes sapulci, kā arī divu komisijas sastāvu locekļi. Zinātnes atbalsta finansējuma komisijas sastāvam pievienojās Jenna Vähäviita, ISA valdes Zinātnes virziena vadītājas vietniece, bet Projektu konkursa komisijas sastāvam pievienojās Padomes biedrs Signe Zutere.

Šogad starpaugstskolu foruma “KUBS” organizatori lēma par pasākuma pagarināšanu no četrām uz piecām dienām, līdz ar to lūdzot papildus finansējumu daībniekiem vēl vienas dienas izmaksu segšanai. Pēc jautājumu atbildēšanas no projekta vadītājas Alises Pokšānes, šis lūgums tika apstiprināts un budžets tiks palielināts, lai nodrošinātu papildus dienu RSU SP un citu augstskolu deleģētajiem dalībniekiem.

Pēc ilgstoša darba ar tulka / tulkotāja amata aprakstu arī tas, pēc diskusijām par precīzu amata apraksta formulējumu, tika apstiprināts.

Tā kā pagājuši jau vairāki mēneši, kopš darbojas 2021. gada Valde, šīs Padomes sēdes laikā tika apskatīta RSU SP Stratēģijas izpilde, tās process un ziņots par RSU SP budžeta izlietojumu šajā ceturksnī.

Tradicionāli kā pēdējais, bet ne mazāk svarīgais darba kārtības punkts, bija RSU SP un ISA valdes atskaites par martā un aprīlī iesāktajiem un paveiktajiem darbiem.

Noslēdzot Padomes sēdi, par mēneša aktīvāko RSU SP biedru tika atzīta Rehabilitācijas fakultātes pirmā studiju gada studējošā Ance Mistre. Apsveicam un pateicamies par aktīvo iesaisti!

ance mistre.jpg

Rehabilitācijas fakultātes pirmā studiju gada studējošā Ance Mistre