Pārlekt uz galveno saturu
Atskati

12.aprīlī notika 6. Padomes sēde, kurā tika ievēlēta fakultātes domniece, studējošo senators un LSA (Latvijas Studentu apvienības) domniece.

Padomes sēdes sākumā ar savu prezentāciju un vīziju uzstājās Eiropas studiju fakultātes 2.studiju gada studējošā Līva Vaivade, Padomei atbalstot viņas kandidatūru uz LSA Sociālā virziena vadītājas amatu. Līva kā savus galvenos mērķus minēja Rīgas sabiedriskā transporta vienreizējo braucienu atlaižu atjaunošanu studējošajiem, studējošo atbalsta mehānismu pilnveidošanu, kā arī problēmjautājumu aktualizēšanu un risināšanu saistībā ar Valsts aizsardzības dienestu.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes domē studējošos pārstāvēs 1.studiju gada studējošā Sanija Grigorjeva. Sanija akcentēja komunikācijas uzlabošanu domnieku, studējošo un studiju gada vecāko starpā. 

Par LSA domnieci ir ievēlēta Eiropas studiju fakultātes 1.studiju gada studējošā Patrīcija Kleinberga. Patrīcijas galvenais mērķi kandidatūrā - savstarpējās sadarbības veicināšana starp LSA Domi un Valdi.

Senātā studējošos arī turpmāk pārstāvēs Medicīnas fakultātes 4.studiju gada studējošais Klāvs Putenis. Klāvs kā savus galvenos mērķus uzsvēra studējošo interešu pārstāvēšanu saistībā ar LSPA (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas) pievienošanu RSU un cīnīties par studējošo tuvāku iesaisti RSU Padomē.

Apsveicam jaunievēlētos un novēlam spēku, izturību un degsmi!

Sēdes noslēgumā tika aplūkotas RSU SP un ISA valdes ikmēneša atskaites par padarītajiem un iesāktajiem darbiem, kā arī tika paziņots marta mēneša biedrs – Medicīnas fakultātes 2. studiju gada studējošā Emīlija Katrīna Liepiņa. Apsveicam un novēlam arī turpmāk darboties tikpat sparīgi!