Pārlekt uz galveno saturu
Atskati

10.maijā norisinājās 7. Padomes sēde, kurā tika ievēlēta fakultātes domniece, RSU SP Valdes Ārlietu virziena vadītāja un studējošo senators.

Iesākumā savu kandidatūru fakultātes domnieces amatam sekmīgi aizstāvēja Juridiskās fakultātes 1.studiju gada studējošā Marija Smirnova. Marija kā savus galvenos mērķus izvirzīja komunikācijas uzlabošanu studējošo un mācībspēku starpā, kā arī veicināt studējošo aktīvāku iesaisti tiesas procesa izspēlēs, lai pielietotu studiju laikā iegūtās zināšanas praktiski.


Par RSU SP Valdes Ārlietu virziena vadītāju ir ievēlēta Medicīnas fakultātes 1.studiju gada studējošā Luīze Monta Remese. Luīze Monta savā vīzijā uzsvēra nepieciešamību popularizēt LSA (Latvijas Studentu asociāciju) studējošo vidū, sekot līdzi augstākās izglītības aktualitātēm valsts mērogā un veicināt problēmjautājumu risināšanu, kā arī piesaistīt cilvēkresursus Ārlietu virzienam un veicināt tā apzināšanu studējošo vidū.

Senātā studējošos jau trešo termiņu pārstāvēs Medicīnas fakultātes 3.studiju gada studējošais Zenons Beļskis. Zenons savā prezentācijā uzsvēra nepieciešamību uzlabot iekšējo darbu koordinēšanu studējošo senatoru kolēģijas starpā, kā arī ciešāk sadarboties ar RSU Padomi, lai arī tajā tiktu aizstāvētas studējošo intereses.

Apsveicam jaunievēlētos un novēlam sparīgi un aizrautīgi pildīt savus amata pienākumus!

Sēdes turpinājumā tika apstiprināta RSU SP Budžeta plāna sastādīšanas komisija, kurā darbosies RSU SP Valdes priekšsēdētāja Elizabete Maija Liepa, RSU SP finanšu administrators Arvis Pauliņš, ISA kasiere Zahraa Imran Merchant, RSU SP Padomes biedrs Bruts Georgs Sniķeris un studējošo senators Klāvs Putenis. Vēlam izturību turpmākajos darbos!                                                                    

Sēdes noslēgumā tika aplūkotas RSU SP un ISA valdes ikmēneša atskaites par padarītajiem un iesāktajiem darbiem, kā arī tika paziņots maija mēneša biedrs – Medicīnas fakultātes 3. studiju gada studējošā Ieva Veipa. Apsveicam un novēlam neapstāties pie iesāktā!