Pārlekt uz galveno saturu
Atskati

Šodien, 2. martā, platformā Zoom RSU Studējošo pašpārvaldes Valde gandrīz pilnā sastāvā tikās ar RSU Rektoru Prof. Aigaru Pētersonu un prorektoriem, lai pārrunātu jautājumus, kas šobrīd mums, studējošajiem, ir aktuāli un kuru virzībai šajā brīdī ir nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību. 

Tikšanās laikā ievadrunu sacīja Rektors Prof. Aigars Pētersons, kuru pēcāk papildināja RSU SP Valdes priekšsēdētājs Toms Mārtiņš Smilga. 

Atbildes par studiju procesā aktuāliem jautājumiem sniedza Studiju prorektore Prof. Tatjana Koķe. Atzīstot, ka attālinātā studiju procesa labās iezīmes, tiks pielietotas arī turpmākajā praksē. Profesore arī uzsvēra to, ka, pateicoties tieši pēdējo gadu notikumiem, bagātīgi paplašināts materiālu klāsts, būtiski uzlabojušās docētāju digitālās prasmes, kā arī ikviena spēja mobilizēties. 

Izrādot interesi no studējošo puses nacionālā līmenī, tika pacelts jautājums par apmaksātu prakšu iespējām visiem studējošajiem. Kā atzina Veselības studiju prorektors Prof. Guntis Bahs -

Covid-19 situācija parāda, ka studējošie un rezidenti ir kolosāls resurss. Daudzas iestādes šajā laikā piemaksāja un atbalstīja, kas rezultējās labvēlīgā vidē.

Šobrīd, pandēmijas norietā, tika izteikts priekšlikums virzīt sarunas ar Veselības ministriju, lai turpinātu šo atbalstu praksēs esošajiem studējošajiem. Jautājumā par juristu vienoto eksāmenu tika nosprausti mērķi turpmākai darbībai, lai celtu pozitīvāku rezultātu. Proti, Juridiskās fakultātes (turpmāk - JF) docētāju ieguldītās pūles pēc pagājušā gada eksāmenu rezultātiem ir devušas labāku rezultātu. Līdz ar to, Rektorāts aicinās JF pārstāvjus aktualizēt analīzi par esošajiem rezultātiem, pievērst pastiprinātāku uzmanību darbam ar studējošajiem, ceļot to kompetenci, un studiju procesam kopumā. Tāpat tika atzīts, ka sarežģītais eksāmens nav nosodāms, jo kvalificēti speciālisti ir tie, kas šobrīd ir nepieciešami. Rektors Prof. Aigars Pētersons līdzīgi sacīja arī par vienotā medicīnas eksāmena nepieciešamību, norādot, ka, šāds eksāmens tikai parādītu studējošā spēju sevi pierādīt kā speciālistu darba tirgum. 

Saistībā ar infrastruktūras jautājumiem aktuāla bija dienesta viesnīcu un citu objektu attīstība. Administrācijas un attīstības prorektors Toms Baumanis informēja, ka šobrīd noris darbi pie dienesta viesnīcu telpu atjaunošanas, tomēr apjoma dēļ šis notiek pakāpeniski. Tāpat, drīzumā būs pieejamas auditorijas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā (RAKUS). Tiks uzsākti arī demontāžas darbi RSU atpūtas un sporta bāzē “Taurene”, kam sekos renovācijas un ēkas uzlabošanas darbi. Kā arī šobrīd pastiprināta uzmanība tiek pievērsta vides pieejamībai esošajos un nākotnes objektos, kā arī digitālajā vidē sakarā ar tuvojošajām pārmaiņām e-platformās. 

Nedaudz skarot ar zinātni saistītos jautājumus, tika secināts, ka zinātniskās darbības aktualizēšanai studiju procesā un iekļaušanai studiju kursu aprakstos ir būtiska nozīme. Zinātņu prorektore Agrita Kiopa atzina, ka ievadīšana pētniecībā un tēmu atrašana lielā mērā ir docētāju rokās. 

Ņemot vērā pasaulē notiekošo, tika pacelts jautājums par atbalsta mehānismu pilnveidi RSU studējošajiem, kurus skar Ukrainā notiekošais, kā arī atbalsts Ukrainas studējošajiem, kas ieceļos Latvijā. Šobrīd tiek cītīgi strādāts pie psiholoģiskā atbalsta sniegšanas iespējām studējošajiem un šī bezmaksas pakalpojuma sniedzēju lielākas darba kapacitātes nodrošināšanas. Kā arī līdz šim jau ir veiktas sarunas par arī citiem atbalsta mehānismiem. Rektors iesaka arī padomāt, kā atbalstīt savu valsti X stundā pirms šī stunda pienāk.

RSU SP Valdes vārdā sakām paldies Rektora komandai par veltīto laiku un saturīgo sarunu!

Uz tikšanos pievienojās Rektors Prof. Aigars Pētersons, Studiju prorektore Prof. Tatjana Koķe, Veselības studiju prorektors Prof. Guntis Bahs, Administrācijas un attīstības prorektors Toms Baumanis, Zinātņu prorektore Agrita Kiopa, RSU SP Valdes priekšsēdētājs Toms Mārtiņš Smilga, RSU SP Zinātnes virziena vadītāja Alise Antuanete Sniķere (vietnieks Jānis Jurkāns), RSU SP Ārlietu virziena vadītāja Elizabete Maija Liepa, RSU SP Akadēmiskā virziena vadītājs Rihards Seržāns (vietnieks Dins Mironovs), RSU SP Komunikācijas virziena vadītāja Monta Megija Učelniece (vietnieks Valters Kārklis).

Meklējam komandu pt.2 (30).png