Pārlekt uz galveno saturu

Studiju kursu novērtējuma anketas

Pēc katra studiju kursa noslēguma studējošo portāla "MyRSU" sadaļā "Anketas" atrodamas Studiju kursa novērtējuma anketas (SKNA), kuras aizpildot, studējošajiem ir iespēja novērtēt studiju kursa satura, pieejamo materiālu un mācībspēku iesaistes kvalitāti. SKNA var aizpildīt reizi semestrī. SKNA rezultāti tiek anonīmi nosūtīti attiecīgajām katedrām un atgriezeniskā saite ar anketu rezultātiem, katedras atsauksmēm un uzlabojumiem tiek publicēta studējošo portālā.

Studējošo viedoklim ir nozīme!

Copy of Copy of AIZILDI STUDIJU KURSA NOVĒRTĒJUMA ANKETAS UN IEVIES IZMAIŅAS SAVĀ STUDIJU PROCESĀ-3_0.png