Pārlekt uz galveno saturu

SPatRSU[pnkts]LV (UZDOD SAVU JAUTĀJUMU)

Man ir domstarpības ar pasniedzēju par kolokvija/eksāmena vērtējumu. Ko man darīt?

Tev ir tiesībās apstrīdēt vērtējumu, uzrakstot apelāciju. Apelācijas sūdzību par Valsts pārbaudījuma vērtējumu var iesniegt līdz nākamās darba dienas beigām no brīža, kad ticis paziņots vērtējums. Apelācijas sūdzību par vērtējumu jebkurā citā pārbaudījumā var iesniegt trīs darba dienu laikā no vērtējuma paziņošanas dienas. Iesniegt apelāciju vari RSU Dzirciema ielā 16 – Studentu servisā. Ja vēlies uzzināt vairāk par apelācijām, skati Studiju reglamenta I 9. sadaļu.

Man ir neskaidrības par kādu studiju kursa norisi un gala pārbaudījuma veidu. Ko man darīt?

Ej uz studējošo portāla "Universum" sadaļu "Kursu apraksti". Tur varēsi atrast visu saistošo informāciju par studiju kursu un tā norisi, kā arī nekautrējies uzdot jautājumus savam docētājam.

Mani neapmierina studiju process. Ko man darīt?

Dod ziņu savam Studiju gada vecākajam vai arī raksti savas Fakultātes domniekiem vai RSU SP Akadēmiskā virziena pārstāvjiem!

Pēc cik dienām jābūt izliktai kolokvija atzīmei?

Kolokvija vērtējumus docētājiem ir jāpaziņo ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā kopš pārbaudījuma dienas.

Pēc cik dienām jābūt izliktam eksāmena vērtējumam?

Eksāmena vērtējumus docētājiem jāpaziņo ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā pēc pārbaudījuma dienas regulāru nodarbību studiju sistēmās un ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc pārbaudījuma dienas moduļu studiju sistēmā.

Kas ir automāts? Kā to var dabūt?

Automāts jeb automātiskā ieskaite ir iespējama tikai dažos studiju kursos, kuros katedras vadītājs ir to noteicis. Ja tāda ir, tad automātisko eksāmena ieskaiti studējošais var saņemt, ja visos pārbaudījumos ir iegūts vērtējums "7". Eksāmena atzīmi sastādīs vidējā atzīme no visu kolokviju vērtējumiem.

Kas ir sesija?

Pārbaudījumu laiks katra semestra beigās, kad, beidzoties studiju kursiem, ir jāraksta noslēguma eksāmens vai ieskaite.

Kad sākas brīvlaiks?

Plašāku informāciju par brīvlaikiem un akadēmiskā gada plānojumu vari atrast RSU Akadēmiskajā kalendārā .

Mani neapmierina mans studiju grafiks. Ko man darīt?

Ja vēlies uzlabot savu studiju grafiku, apkopo savu studiju biedru viedokli, piedāvā priekšlikumus izmaiņām un raksti e-pastu RSU Studiju procesa plānošanas nodaļai – sppnatrsu[pnkts]lv!

Gribu uzzināt vairāk par studijām savā fakultātē. Ko man darīt?

Uzraksti savas Fakultātes domniekiem un nekautrējies uzdot jautājumus!

Gribu mainīt grupu. Ko man darīt?

Ja vēlies nomainīt savu grupu, Studentu servisā (Dzirciema ielā 16) uzraksti iesniegumu par grupas maiņu.

Kas ir SGV?

Studiju gada vecākais (SGV) ir studiju gada vēlēts studējošais, kas pārstāv attiecīgā studiju gada studējošos. Studiju gada vecākā amata pastāvēšanas mērķis ir sava studiju gada aktuālo jautājumu, problēmu un jaunākās informācijas apzināšana un studējošo viedokļa pārstāvēšana tikšanās reizēs ar citiem Studiju gada vecākajiem, Fakultātes domniekiem, RSU SP un universitātes administrāciju. Vienmēr vari vēsties pie Studiju gada vecākā pēc padoma vai atbildēm uz Tev aktuāliem jautājumiem.

Kas ir FD?

Fakultātes domnieks ir Studējošo pašpārvaldes (RSU SP) vēlēts studējošo pārstāvis fakultātes domē. Fakultātes domnieku pienākumos ietilpst efektīva komunikācija ar studējošajiem, Studiju gadu vecākajiem un RSU SP Akadēmisko virzienu, kā arī kvalitatīva studējošo interešu pārstāvniecība Fakultātes domē un domes sēžu apmeklēšana. Vienmēr vari vērsties pie Fakultāšu domniekiem pēc palīdzības akadēmiskos jautājumos un tad, kad SGV nevar rast atbildes.

Kas ir pediatrijas programma? Kad tai var pieteikties?

Pieteikšanās programmai "Pediatrija" notiek pirmā studiju gada beigās. Studiju programma "Pediatrija" atšķiras no studiju programmas "Medicīna" ar to, ka visi izvēles (B) priekšmeti, sākot ar otro gadu, ir pediatrijas priekšmeti, ko realizē Pediatrijas katedra. Programmas "Pediatrija" noslēgumā ir Valsts pārbaudījums, kuru nokārtojot, saņem diplomu. Kopš 2020. gada pavasara netiek realizēta pieteikšanās studiju programmai "Pediatrija".