Pārlekt uz galveno saturu

Pētījumu ētikas komiteja izvērtē medicīnisko pētījumu ētiskos aspektus. Lai varētu droši veikt pētījumu, ir nepieciešams saņemt šīs komitejas atļauju.

Pieteikums jāiesniedz RSU Pētījumu ētikas komitejas sekretārei Ingai Bēniņai Dzirciema ielā 16 B korpusa 206. telpā trešdienās un ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 17.00. 
Kādus dokumentus nepieciešams iesniegt?

 

  • Iesniegums, kurā jāraksta prasītais, kā arī salasāmi jānorāda pieteicēja vārds, uzvārds, iesniegšanas datums un jāparakstās

  • Īss apraksts (pētījuma protokols) par to, kāds pētījums, kur un kā tiks veikts, kādas ir tā metodes (šis dokuments iesniegumā jānorāda kā pielikums)

  • Ja tiek veikts klīniskais pētījums ar pacientiem vai dalībniekiem, nepieciešams pievienot norādi, ka tiks saņemta pacienta / dalībnieka informēta piekrišana, tiks ievēroti pacientu vai dalībnieku brīvprātības un konfidencialitātes principi un personas / dalībnieku datu aizsardzība (šis dokuments iesniegumā jānorāda kā pielikums)

 

Kā notiek iesniegumu izskatīšana?

Pētījumu ētikas komitejas sēdes, kurās tiek izskatīti iesniegumi, parasti notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā. Ja iesniegums tiek saņemts pēc mēneša pēdējās ceturtdienas, tas tiek skatīts nākamā mēneša pēdējā ceturtdienā. Ir izņēmuma gadījumi, kad Ētikas komiteja sanāk arī divas reizes mēnesī, ja ir saņemts daudz iesniegumu. Lūdzam ievērot, ka sakarā ar kolēģu atvaļinājumiem Ētikas komiteja nesanāk uz sēdēm jūlija un augusta mēnesī.

 

Lūdzam ievērot, ka pirms došanās pēc slimnīcas atļaujas, nepieciešams saņemt RSU Pētījumu ētikas komitejas pozitīvu lēmumu un atļauju veikt pētījumu.

 

Lai saņemtu slimnīcas vai iestādes vadības atļauju veikt pētījumu minētajā iestādē, piekļuvi medicīniskajai dokumentācijai, tās izmantošanai vai darbam ar pacientiem, nepieciešams saņemt atļauju no attiecīgās iestādes (šajā gadījumā – slimnīcas) atbildīgās personas. RSU Pētījumu ētikas komiteja šādu atļauju neizsniedz. 

 

Detalizētāk ar RSU Pētījumu ētikas komitejas noteikumiem un vērtēšanas kritērijiem vari iepazīties ŠEIT