Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes Pētījumu ētikas komiteja palīdz RSU docētājiem un studentiem, konsultējot un izvērtējot medicīnisko pētījumu ētiskos aspektus. Lai varētu droši veikt pētījumu, ir nepieciešams saņemt šīs komitejas atļauju.

Ievērojot RSU piesardzības pasākumus COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, pieteikumus Pētījumu ētikas komitejai var iesniegt elektroniski, sūtot e-pastu pekatrsu[pnkts]lv, vai sūtīt, izmantojot Latvijas pasta pakalpojumus, uz adresi: Pētījumu ētikas komiteja, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007.
Iesniegumi, kuri sūtīti no RSU e-pasta, tiek pieņemti bez paraksta, pārējiem jābūt ieskenētiem vai parakstītiem ar elektronisko parakstu.
Klātienē apmeklētājus pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Kādus dokumentus nepieciešams iesniegt?

 

  • Iesniegums, kurā jāraksta prasītais, kā arī salasāmi jānorāda pieteicēja vārds, uzvārds, iesniegšanas datums un jāparakstās

  • Īss apraksts (pētījuma protokols) par to, kāds pētījums, kur un kā tiks veikts, kādas ir tā metodes (šis dokuments iesniegumā jānorāda kā pielikums)

  • Ja tiek veikts klīniskais pētījums ar pacientiem vai dalībniekiem, nepieciešams pievienot norādi, ka tiks saņemta pacienta / dalībnieka informēta piekrišana, tiks ievēroti pacientu vai dalībnieku brīvprātības un konfidencialitātes principi un personas / dalībnieku datu aizsardzība (šis dokuments iesniegumā jānorāda kā pielikums)

Kā notiek iesniegumu izskatīšana?

Pētījumu ētikas komitejas sēdes, kurās tiek izskatīti iesniegumi, parasti notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā. Ja iesniegums tiek saņemts pēc mēneša pēdējās ceturtdienas, tas tiek skatīts nākamā mēneša pēdējā ceturtdienā. Ir izņēmuma gadījumi, kad Ētikas komiteja sanāk arī divas reizes mēnesī, ja ir saņemts daudz iesniegumu. Lūdzam ievērot, ka sakarā ar kolēģu atvaļinājumiem Ētikas komiteja nesanāk uz sēdēm jūlija un augusta mēnesī.

 

Lūdzam ievērot, ka pirms došanās pēc slimnīcas atļaujas, nepieciešams saņemt RSU Pētījumu ētikas komitejas pozitīvu lēmumu un atļauju veikt pētījumu.

Lai saņemtu slimnīcas vai iestādes vadības atļauju veikt pētījumu minētajā iestādē, piekļuvi medicīniskajai dokumentācijai, tās izmantošanai vai darbam ar pacientiem, nepieciešams saņemt atļauju no attiecīgās iestādes (šajā gadījumā – slimnīcas) atbildīgās personas. RSU Pētījumu ētikas komiteja šādu atļauju neizsniedz. 

 

Detalizētāk ar RSU Pētījumu ētikas komitejas noteikumiem un vērtēšanas kritērijiem vari iepazīties nolikumā. Vairāk informācijas par RSU Pētījumu ētikas komiteju meklē ŠEIT.