Pārlekt uz galveno saturu

Pētījums var tikt apkopots tēžu veidā un iesniegts konferencei, kur tēžu izvērtēšanas komisija lemj par pētījuma prezentāciju mutiskā vai stenda referāta formātā. Par oriģinālpētījumu var izveidot arī publikāciju, kas ir zinātnisks raksts recenzētā izdevumā un uzrakstīts atbilstošā zinātniskās valodas stilā.

Konferenču tēzes ir īss pētījuma kopsavilkums, kuram ir apjoma ierobežojums (vārdos, rakstzīmēs, lappusēs). Tēzes jāraksta atbilstoši konferences noteikumiem, parasti tās sastāv no:

 • Nosaukums
 • Darba autori (pārstāvētā institūcija, organizācija)
 • Ievads / tēmas aktualitāte
 • Darba mērķis
 • Materiāli un metodes
 • Rezultāti
 • Reti - diskusija 
 • Secinājumi

Tās parasti raksta pagātnes formā un minētajai informācijai jāsakrīt ar informāciju konferences prezentācijā, kas var būt mutiskais vai stenda referāts. Konferences organizatoriem tā ir iespēja izvērtēt projekta atbilstību konferences kritērijiem un tēmām, savukārt, konferences apmeklētājiem - orientēties tēmā un izlemt, vai noklausīties Jūsu prezentāciju.
 

Videolekcija par konferenču tēzēm, stenda un mutiskajiem referātiem pieejama ŠEIT!

Stenda referāts ir konferencei iesniegto tēžu (pētnieciskā darba) prezentācijas forma, kad nepieciešams sagatavot plakātu pēc klasiskas struktūras. Tas satur maz teksta, dominē tabulas, grafiki un ilsutrācijas. Pamatstruktūra:

 • Ievads
 • Metodes
 • Rezultāti
 • Secinājumi
 • Atsauces


Mutiskais referāts ir konferencei iesniegto tēžu (pētnieciskā darba) prezentācijas forma, kad nepieciešams sagatavot prezentāciju Microsoft Powerpoint vai kādā citā formātā, pēc klasiskas struktūras:

 • Ievads
 • Darba mērķis
 • Materiāli un metodes
 • Rezultāti
 • Secinājumi
 • Atsauces

Zinātnisks raksts ir vairāku lappušu gara publikācija žurnālā, kas var būt balstīta uz oriģinālu pētījumu, kuru veicis pats autors. Tajā var aprakstīt esošos pētījumus vai komentēt pašreizējās tendences noteiktā jomā. Tiek izmantots zinātniskās valodas stils, kas paredzēts attiecīgās jomas speciālistiem.Kopš 2019. gada rudens Acta Chirurgica Latviensis savus zinātnisko rakstu manuskriptus aicināti iesniegt arī RSU studenti, rezidenti un doktoranti. Jautājumu gadījumā var vērsties pie žurnāla izpildredaktores prof. Zanes Ābolas, rakstot Zane[pnkts]Abolaatrsu[pnkts]lv.

Zinātniskās publikācijas paraugs ŠEIT!


Populārzinātnisks raksts ir vairāku lappušu gara publikācija žurnāla, kas ir paredzēts auditorijai, kas nav jomas speciālisti. Tiek izmantots vienkāršāk uztverams valodas stils, izvairoties no specifiskiem terminiem vai iekļaujot šo terminu definīcijas.Žurnāls Semper Anticus ir pirmais studentu veidotais populārzinātniskais žurnāls Latvijā. Ja vēlies pievienoties žurnāla komandai, vai esi gatavs izveidot publikāciju, vai radušies kādi jautājumi, sazinies ar žurnāla redakcijas kolēģiju, rakstot zinatnes[pnkts]zurnalsatgmail[pnkts]com.
 

Populārzinātniska žurnāla paraugs ŠEIT!