Pārlekt uz galveno saturu
Kā notiek darba tēmas izvēle?

Fakultātes dome ne mazāk kā 9 mēnešus pirms paredzētās darba aizstāvēšanas apstiprina ieteicamo noslēguma darba tematu sarakstu un potenciālos darba vadītājus, un informē par to studējošos.

Vai es varu noslēguma darbu izstrādāt par paša izvēlētu tēmu?

Jā! Studējošajam ir tiesības izstrādei piedāvāt arī sevis izvēlētu tematu. Sevis izvēlēto tēmu jāsaskaņo ar katedru un potenciālo darba vadītāju.

Kas var būt noslēguma darba vadītājs? 

Darba vadītājs var būt RSU akadēmiskā un zinātniskā personāla pārstāvis ar maģistra grādu vai maģistra grādam pielīdzinātu izglītību (piem., Ārsta grāds).

Vai darba vadītājs var būt jomas speciālists, kas nav nodarbināts mūsu univeristātē?

Nē, diemžēl, darba vadītājs var būt tikai RSU akadēmiskā un zinātniskā personāla pārstāvis.

Kā notiek darba temata iesniegšana? 

Ne mazāk kā  7 mēnešus pirms paredzētās darbu aizstāvēšanas studiju programmas vadītājam ir jāiesniedz rakstisks pieteikums pētījumam ar darba vadītāja parakstu un pamatojumu tēmas aktualitātei un zinātniskajai nozīmei, jādefinē pētījuma mērķi un uzdevumi, hipotēze vai pētījuma jautājums un jānorāda darbā izmantojamās metodes un avoti, kā arī norāde uz nepieciešamajām atļaujām vai jāpievieno tās.

Kad būs zināms noslēguma darba iesniegšanas termiņš? 

Atbilstošās fakultātes dome pieteiktos darbu tematus, darbu vadītājus un arī iesniegšanas termiņus apstiprina ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms darba aizstāvēšanas.

Vai iespējama iepriekš izstrādāta pētnieciskā darba pielīdzināšana noslēguma darbam?

Jā! Šāda iespēja tik tiešām pastāv! Ja iepriekšējos gados esi veiksmīgi piedalījies starptautiska mēroga zinātniskā konferencē un tajā ieguvis godalgotu vietu vai arī Tava zinātniskā publikācija ir publicēta kādā no attiecīgās nozares starptautiski citējamiem žurnāliem un atrodas zinātniskā datubāzē, tad šis sasniegums var tikt pielīdzināts veiksmīgi izstrādātam noslēguma darbam. Noteikumi attiecas tikai uz darba pirmo autoru.

Kā norisinās pielīdzināšanas process? 

Dodies uz RSU Studentu servisu, kur aizpildi veidlapu adresētu attiecīgās katedras vadītājam ar lūgumu iepriekš izstrādātu pētniecisko darbu pielīdzināt noslēguma darbam. Pievieno konferences godalgotās vietas sertifikātu vai zinātniskās publikācijas kopiju. Ja iespējams, var pievienot arī konferences tēžu grāmatas kopiju, bet tas nav obligāts nosacījums. 

Vai dalība starptautiskā konferencē var dot kādu papildus labumu noslēguma darba izstrādē?

Jā! Sākot ar 2018./2019. akadēmisko gadu apliecinājums par dalību starptautiskā konferencē dod papildus 1 balli pie noslēguma darba gala vērtējuma pat ja nav iegūta godalgota vieta. Šis nosacījums attiecas tikai uz darba pirmo autoru. 

Esmu izlasījis, bet tik un tā radušās dažas pārdomas un neskaidrības...

Tad jebkurā jautājumā vai neskaidrību gadījumā vari vērsties pie mums, rakstot RSU SP Zinātnes virziena vadītājai (Ieva[pnkts]Pitkevicaatrsu[pnkts]lv) vai vietniekam (Toms[pnkts]Smilgaatrsu[pnkts]lv) vai sazināties ar savas fakultātes pārstāvjiem!