Pārlekt uz galveno saturu
Atskati

5. Padomes sēdes atskats

24. martā norisinājās 5. Padomes sēde. Tās laikā tika ievēlēti vairāki jauni studējošo pārstāvji, pārrunātas marta aktualitātes, kā arī apspriesti citi ar RSU SP saistīti jautājumi. Jāpiemin, ka šī bija īsākā 2021. gada Padomes sēde.

Šajā sēdē kopumā tika ievēlēti 3 studējošo pārstāvji – senatoru kolēģijai pievienojās Medicīnas fakultātes trešā studiju gada studējošā Alise Stugle, Farmācijas fakultātes domnieka pienākumus turpmāk veiks pirmā studiju gada studējošā Helēna Smiltniece, Eiropas studiju fakultātes amatā tika apstiprināta pirmā studiju gada studējošā Sāra Elizabete Vīnberga

Sveicam visus jaunievēlētos un vēlam izturību atbildīgajos amatos!

Sēdes turpinājumā Padome tika iepazīstināta ar studentu zinātnisko pulciņu nolikuma izmaiņām, tika apspriestas veiktās korekcijas un izveidojās diskusija, kas rezultējās ar lēmumu pārcelt šī nolikuma apstiprināšanu, līdz veiks tā pilnīgu precizēšanu.

Tā kā februāra Padomes sēdē tika apstiprināts sociālā atbalsta finansējuma piešķiršanas nolikums, tālāk sekoja šī projekta komisijas apstiprināšana. Komisijas sastāvam izvirzīja un ievēlēja trīs Padomes biedrus - Annu Kricku, Laimu Kampu un Ilutu Žīguri.

Kā pēdējais, bet ne mazāk svarīgais darba kārtības punkts, bija RSU SP un ISA valdes atskaites par martā iesāktajiem un paveiktajiem darbiem.

Noslēdzot Padomes sēdi, par mēneša aktīvāko RSU SP biedru tika atzīta Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes trešā studiju gada studējošā Amanda Zūle. Apsveicam un pateicamies par aktīvo iesaisti!

Amanda Zūle.png

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes trešā studiju gada studējošā Amanda Zūle

Uz tikšanos aprīļa Padomes sēdē!