Pārlekt uz galveno saturu
Atskati

Atskats no tikšanās ar rektora komandu

Trešdienas rītā, 17. februārī, tika aizvadīta tikšanās starp Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Rektora komandu un Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes (RSU SP) valdi. Tajā tika pārrunātas aktualitātes saistībā ar studiju procesu, zinātnisko darbību, infrastruktūru un citiem būtiskiem jautājumiem studējošo vidū.

Saruna tika iesākta ar jautājumiem saistībā ar studiju procesu. Viens no tiem skāra attālināto studiju norisi, konkrētāk, dažādu studiju gada prakšu rotācijas. Aprīlī tām paredzēts uzsākt elektronisko pieteikšanos, izvērtēšana notiks vadoties pēc sekmju reitingiem un brīvprātīgā darba apjoma.

Prakšu rotācijas organizēs nodrošinot drošus apstākļus. Tiek spriests, ka aprīlī tajās vispirms atgrieztos studējošie, kuri ir saņēmuši vakcināciju, savukārt tiem, kuri nav vakcinēti, tiktu nodrošināti regulāri Covid-19 testi. Sīkāka informācija par to īstenošanu un pieteikšanos vēl sekos.

Rektora komandai tika uzdots būtisks jautājums, kas saistīts ar studiju procesu – par maksas rezidentūru. Universitātes nostāja ir sekojoša – maksas un budžeta vietas rezidentūras studijās ir nepieciešams sabalansēt. Zinātniskās darbības blokā liela rosība norit pie jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas. Šobrīd viss vēl ir izstrādes procesā, taču studējošo uzņemšana tajā tiek plānota jau 2022./2023. akadēmiskajā gadā.

Tāpat svarīgi minēt, ka ar e-studiju starpniecību norit pieteikšanās Vertikāli integrētajiem projektiem mikrobioloģijā, ergonomikā, vides labklājībā un psiholoģiskajā palīdzībā. Runājot par infrastruktūras uzlabošanas iespējām, būtiskas pārmaiņas gaidāmas sporta bāzē “Taurene”, kur drīz vien uzsāksies futbola laukuma izveide.

Paldies Rektora komandai par produktīvo sarunu! Lai sadarbība turpinās tikpat veiksmīga un efektīva!

FB posti vol2.png