Pārlekt uz galveno saturu
Atskati

Saliedējošais pasākums ar Banku augstskolu

BA SP saliedejosais.png

Covid - 19 pandēmijas laiks, kad trūkst fiziskas saskarsmes ar cilvēkiem, viennozīmīgi lielai daļai studējošo ir sarežģīts un nomācošs periods. Par spīti tam, 5. martā Rīgas Stradiņa universitātes un Banku augstskolas SP valdes Zoom platformā noorganizēja saliedējošo pasākumu.

Starpuniversitāšu SP saliedējošo pasākumu būtība ir ne tikai tuvāk iepazīt cilvēkus, veicināt savstarpējo sadarbību un personīgo kontaktu paplašināšanu, bet arī jaunu ideju un risinājumu meklēšana, ko var aizgūt no otras Studējošo pašpārvaldes un integrēt savā augstskolā. To var dēvēt par struktūrvienību interaktīvu pieredzes apmaiņu.

Šis bija pirmais tāda veida pasākums, kas norisinājās attālinātā vidē, ar mērķi izprast potenciālo nākotnes sadarbību un arī paralēli saliedēties ar jauniepazītajiem cilvēkiem. Liela daļa vakara tika pavadīta, izspēlējot saliedējošas spēles dažādu komandu sastāvos - kā savas Valdes ietvaros, tā arī miksētās komandās, lai veicinātu savstarpēju sadarbību.

Protams, pasākums bija ne tikai izklaidējošs, bet arī izzinošs: bija iespēja aprunāties konkrēto virzienu pārstāvjiem no abām Valdēm par aktuālo savās augstskolās, līdzīgu problēmjautājumu risinājumiem un, iespējams, turpmākajiem kopīgajiem mērķiem nākotnē.

Sakām lielu paldies BA SP par ieguldījumu šī pasākuma izveidē. Skatāmies nākotnē uz turpmāku sadarbību!