Pārlekt uz galveno saturu
Atskati
Pētniecība
Preses relīzes

Studentu pētniecības un inovāciju grantu atskats

Granti 2.png

No 1. līdz 28. februārim norisinājās pieteikšanās Studentu pētniecības un inovāciju grantiem. 2020. gadā ar Rīgas Stradiņa universitātes, RSU Biznesa Inkubatora “B-Space”, RSU Studējošo pašpārvaldes un RSU Stomatoloģijas Institūta finansiālo atbalstu tika radīti Studentu pētniecības un inovāciju granti ar mērķi atbalstīt un motivēt Rīgas Stradiņa universitātes studējošos pētniecības veikšanai, uzņēmējspēju attīstīšanai un savas kvalifikācijas celšanai.

Pirmā pieteikšanās Studentu pētniecības un inovāciju grantiem noslēdzās ar daudz vairāk pieteikumiem nekā bija gaidīts sākotnēji, kas parāda, cik aktīvi ir RSU studējošie un ka esošā situācija valstī neattur studentus no pētniecības. Jaunajai iniciatīvai tika saņemti 28 pieteikumi, kuri tiks realizēti tādās platformās kā RSU Biznesa inkubators, RSU Vertikāli integrētie projekti un studentu zinātniskie pulciņi. Studentu radošajām un inovatīvajām idejām nebija robežu, par ko liecina kopējā grantos pieprasītā summa, kas bija vairāk kā 100 000 EUR.

Tā kā pieteikumu bija vairāk, kā iespējams atbalstīt, 10. martā komisija pilnā sastāvā izskatīja visus saņemtos pieteikumus un izvērtēja tos atbilstoši nolikumā noteiktajai kārtībai. Lai gan visi pieteikumi tika vērtēti ar augstiem rezultātiem, ierobežoto finansiālo līdzekļu dēļ tika lemts piešķirt grantus sešām projektu komandām. Tāpat arī divas no atbalstu guvušajām komandām ieguva finansējumu no mūsu atbalstītāja - RSU Stomatoloģijas Institūta, kuri finansiāli atbalsta pētījumus stomatoloģijas nozarē.

Komandām, kuras tika atbalstītas ar grantu, nākamo divu gadu laikā ir paveicams liels darbs, lai realizētu savus projektus un gūtu nozīmīgus rezultātus. Grantu izskaņā no komandām tiek sagaidīts kāds no sekojošajiem rezultātiem - uzstāšanās starptautiskā zinātniskā konferencē, publikācija starptautiskā zinātniskā žurnālā vai biznesa idejas prezentācija.

Liels paldies mūsu finansiālajiem atbalstītājiem - Rīgas Stradiņa universitātei, RSU Biznesa Inkubatoram “B-Space”, RSU Studējošo pašpārvaldei un RSU Stomatoloģijas Institūtam.