Pārlekt uz galveno saturu
Atskati
Skolēniem

Tikšanās ar Rīgas 45. vidusskolas jauniešiem

45. vsk.png

23. februārī RSU Studējošo pašpārvalde tika uzaicināta ciemos pie Rīgas 45. vidusskolas, ar mērķi attālinātā formātā iepazīstināt skolēnus ar Rīgas Stradiņa universitātes studiju iespējām.

RSU SP dažādu fakultāšu domnieki sniedza jauniešiem vispārīgu ieskatu par studiju dzīvi Rīgas Stradiņa universitātē, pastāstīja par uzņemšanas procesu, imatrikulāciju, būtiskākajām atšķirībām dažādās studiju programmās un fakultātēs un par ārpusizglītības aktivitātēm, ko universitāte piedāvā studējošajiem. Tāpat skolēni tika aicināti iesaistīties diskusijā, daloties ar savām idejām par to, kas vispār ir studijas un ko nozīmē studēt Augstākās Izglītības iestādē.

Tikšanās otrajā daļā Zoom platformā fakultātes domnieki tika sadalīti vairākās istabās, lai skolēni varētu uzdot sev interesējošos jautājumus konkrētas fakultātes pārstāvjiem. Šī aktivitāte jauniešiem sniedza iespēju ne tikai iepazīt katras fakultātes specifiku, bet tāpat dzirdēt studējošo personīgo pieredzi. RSU SP pārstāvji atklāja skolēniem, kā pašiem gājis studiju gados, kas studentus turpina motivēt studēt tālāk, kāpēc un kā vispār studējošie izvēlējušies to, ko un kur studē.

Liels paldies visiem fakultāšu domniekiem par atsaucību un visiem skolēniem par aktīvu iesaisti diskusijās. Šī bija unikāla un interesanta pieredze iesaistīties kādā skolēnu organizētā izglītojošā pasākumā. Lai jums viss izdodas un tiekamies RSU gaiteņos!