Pārlekt uz galveno saturu

Lai saņemtu slimnīcas atļauju pētījumam, pētījuma veicējs Izglītības un Zinātnes daļā iesniedz elektroniski un papīrformātā aizpildītu:

  • Pētījuma pieteikums
  • Pētījuma protokols
  • Pētnieku/personāla piekrišanas dalībai pētījumā un interšu konflikta esamības deklarācija 
  • Atbildīgā pētnieka CV (klīnisko, zāļu pētījumu gadījumā visu iesaistīto pētnieku CV)
  • Atbildīgā pētnieka un iesaistīto pētnieku (Laba klīniskā prakse/ GCP (Good Clinical practice) sertifikātu kopija (klīniskajos, zāļu novērošanas, Valsts un ES pētījumos obligāti)
  • Ētikas komitejas apstiprinājums. (Zāļu izpētes pētījumos ZVA atzinums)
  • Pacienta informētā piekrišana dalībai pētījumā un datu apstrādei (nodošanai) pētījumam
  • Konfidencialitātes deklarācija
  • Atskaite par pētījuma realizācijas progresu
  • Atzinums par pētījum apabeigšanu Slimnīcā

Nepieciešamie dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz papīrformātā un elektroniski uz petijumiatbkus[pnkts]lv iesniegtie dokumenti tiks izskatīti 30 dienu laikā. 

 

Vairāk informācijas par pētījumu veikšanu BKUS vari meklēt ŠEIT