Pārlekt uz galveno saturu

Dokumenti, kas būtu jāizlasa ikvienam studējošajam, jo tie ietver svarīgāko informāciju par studiju procesu un tā organizāciju:

STUDIJU REGLAMENTS I

Ja Tu esi pirmā un otrā līmeņa profesionālajās studiju programmas, akadēmiskā un profesionālā bakalaura studiju programmas, akadēmiskā un profesionālā maģistra studiju programmas studējošais, tad šajā dokumentā Tu vari atrast atbildes uz visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar studiju procesu, tai skaitā visu, ko jāzina par ieskaitēm, kolokvijiem, apelācijām un atzīmju paziņošanas termiņiem.

STUDIJU REGLAMENTS II

Ja Tu gatavojies stāties RSU Rezidentūras programmā vai jau esi rezidents, tad šis dokuments Tev sniedz visu svarīgāko informāciju par Tavu studiju gaitu un visiem Tevi interesējošiem procesiem, tai skaitā studiju organizāciju, pārbaudījumu veidiem un studiju pārtraukumu kārtību.

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Katram sevi cienošam studējošajam ir jāpārzina svarīgākie Iekšējo kārtības noteikumu punkti! Šis dokuments Tev sniedz visu informāciju par universitāti: imatrikulācijas kārtību, studējošo pienākumiem, tiesībām, stipendiju piešķiršanas kārtību, informāciju par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu un eksmatrikulāciju.

STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS NOLIKUMS

Ja Tev ir piešķirts Valsts finansēta vieta, tad vari arī pretendēt uz Valsts stipendijām! Informāciju par tām, kā arī pieteikšanos un stipendijas piešķiršanu, vari atrast šeit.

STUDĒJOŠĀ KREDĪTA PIEŠĶIRŠANAS NOLIKUMS

Visu svarīgāko informāciju par to, kas ir studējošā kredīts un kā tam var pieteikties, vari uzzināt šajā nolikumā.

RSU ĒTIKAS KODEKSS

Zināšanas, gods, cieņa, atbildība, fiziskā un garīgā veselība, korporatīvā kultūra, sociālās labklājības veicināšana – vērtības, kas nozīmīgas RSU studējošajiem, akadēmiskajam un vispārējam personālam. Vairāk par tām vari uzzināt RSU Ētikas kodeksā.