Pārlekt uz galveno saturu

RSU SP Zinātnes atbalsta finansējums ir veidots, lai finansiāli atbalstītu aktīvākos studentus un rezidentus to pieredzes gūšanai, studiju laikā gūtās kompetences uzlabošanai, profesionālo zināšanu un iemaņu pilnveidei, dalībai forumos, kongresos un konferencēs, kā arī zinātnisko rakstu publicēšanai.

Pieteikšanos atbalstam tiek izsludināta RSU SP Zinātnes virziena Facebook lapā vairākas reizes gadā. Maksimālais izsniegtā atbalsta apmērs ir 300 EUR ceļa, uzturēšanās un dalības maksas izdevumu segšanai, savukārt zinātniskā raksta publicēšanai kādā no starptautiski citējamiem žurnāliem - maksimālais atbalsta apmērs ir līdz 600 eiro. Atbalsta pretendenti pieteikumu ar apliecinošiem dokumentiem atbalsta konkursam iesniedz elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu un pievienojot nepieciešamos dokumentus.

 

Atbalstu piešķir par notikumu, kas norisinājies 6 mēnešus pirms vai norisināsies 6 mēnešu laikā kopš finansējuma pieprasīšanas brīža, izņemot zinātniskā raksta publicēšanā.

Kontaktinformācija