Pārlekt uz galveno saturu

Terapijas studentu zinātniskais pulciņš darbojas ar mērķi rosināt studentus pastāvīgi izzināt un padziļināt teorētiskās un praktiskās iemaņas internajā medicīnā un tās apakšnozarēs – kardioloģijā, pneimonoloģijā, nefroloģijā, gastroenteroloģijā, endokrinoloģijā, hematoloģijā, reimatoloģijā un citās ar interno medicīnu saistītās nozarēs.

Katru mēnesi no septembra līdz maijam studenti gatavo prezentācijas par kādu no internās medicīnas tēmām un pulciņa sēdē ziņo par paveikto, kam seko diskusija, kuru komentē pieaicinātais atbilstošās internās medicīnas ārsts – RSU docētājs. Tiek rīkotas arī praktiskās sēdes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā. Praktiskajās sēdēs iespējams veikt fibrogastroskopiju un kolonoskopiju, ehokardiogrāfijas, kā arī papildināt zināšanas EKG, plaušu RTG, CT, MR un spirogrāfijas rezultātu interpretācijā.

Visi pulciņa biedri un apmeklētāji tiek aicināti piedalīties RSU rīkotajos pasākumos: debatēs, RSU Veselības ekspresī, Veselības dienās utt., veicinot sabiedrības izglītošanu par veselību. Pulciņa ietvaros izstrādātie zinātniski pētnieciskie darbi tiek prezentēti vietēja un starptautiska mēroga zinātniskajās konferencēs.

Visi interesenti laipni aicināti!

Kontaktinformācija


Pulciņa vadītājs