Pārlekt uz galveno saturu

Zinātnes virziena vadītāja vietnieka galvenie darba pienākumi:

  • Iesaistīties Studentu zinātnisko pulciņu (SZP) atpazīstamības veicināšanā, pārraudzībā un attīstībā, celt to kapacitāti, finansiāli un organizatoriski atbalstīt pulciņu darbību (gan no SP, gan RSU līdzekļiem). Kopā ar Zinātnes virziena vadītāju organizēt tikšanās ar Studentu zinātnisko pulciņu vadītājiem;
  • Iesaistīties  diskusijās par studentu zinātniskās darbības iespējām un to nodrošinājumu;
  • Kopā ar Zinātnes virziena vadītāju organizēt izglītojošus pasākumus vai seminārus (tai skaitā Zinātnes semināru), kuros RSU studenti tiek informēti par zinātnisko darbu izstrādes iespējām ;
  • Iesaistīt sociālo zinātņu studiju programmās studējošos studentu zinātniskajās aktivitātēs;
  • Iesaistīties komunikācijā ar RSU zinātniskām laboratorijām un institūtiem, attīstīt studējošo sadarbības iespējas ar tām;
  • Pievienoties vai nepieciešamības gadījumā aizvietot virziena vadītāju dažāda veida sanāksmēs un tikšanās reizēs. Sagatavot informatīvus materiālus, uzturēt Zinātnes sadaļu sp.rsu.lv mājaslapā un Facebook Zinātniskās darbības lapu, lai informētu studējošos par zinātnes aktualitātēm;

Zinātnes virziena vadītāja vietnieka amata aprakstu lasi šeit.