Pārlekt uz galveno saturu

Iekšējās sadarbības un cilvēkresursu virziens (ISCv) sadarbojas ar RSU apakšorganizācijām, sniedzot palīdzīgu padomu, kad tas nepieciešams un veido RSU SP iekšējo vidi, kas parūpējas gan par Padomi, gan Valdi, gan SP aktīvistiem un RSU Liepājas filiāli, un SKMK.

Šis virziens ne tikai prasa patstāvīgu informācijas apmaiņu un daudzu jo daudzu e-pastu rakstīšanu, bet arī sniedz iespēju aktīvistiem piedalīties RSU SP un RSU īstenotajos pasākumos, dažādās konferencēs un pasākumos arī ārpus RSU sienām kā brīvprātīgajiem. Šis virziens nav iedomājams bez ikgadējiem semināriem “Līčupes” un “Mazpipari”, kā arī citiem saliedējošajiem pasākumiem gan SP Padomei, gan Valdei. 

Papildus minētajiem pienākumiem ISCv sadarbojas arī ar International Students’ Association (ISA), veicina ārvalstu studējošo pārstāvju kompetenci, iesaisti un integrēšanu RSU procesos, veicina iekļaujošas vides veidošanu studējošajiem, izmantojot studiju mobilitātes iespējas, t.sk. Erasmus+ studējošo integrēšanu RSU iekšējā vidē un Latvijas kultūrā.

Iekšējās sadarbības un cilvēkresursu virziena vadītāja vietnieka amata aprakstu lasi šeit.

Saistītās ziņas