Pārlekt uz galveno saturu

RSU SP Zinātnes virziens ir atbildīgs par pētnīcības veicināšanu studējošo vidū ar studentu zinātnisko pulciņu un citu projektu palīdzību. Virziens organizē Baltijā lielāko starptautisko studentu zinātnisko konferenci “International Student conference”, kā arī atbild par Latvijā pirmo studentu populārzinātnisko žurnālu “Semper Anticus”, vairāk par žurnālu informāciju vari meklēt https://www.semperanticus.lv/.

Zinātnes virziena pārvaldībā atrodas 37 Studentu zinātniskie pulciņi, kuros studējošie spēj izstrādāt savus zinātniskos darbus, piedalīties sēdēs, lai iepazītu izvēlēto nozari, tās aktualitātes, sadarbībā ar pieredzējušiem mentoriem. Zinātnes virziena galvenie darba pienākumi ir iesaistīties Studentu zinātnisko pulciņu (SZP) atpazīstamības veicināšanā, pārraudzībā un attīstībā, finansiāli un organizatoriski atbalstīt pulciņu darbību (gan no SP, gan RSU līdzekļiem). Virziena darbība ietver arī studējošo pārstāvniecību diskusijās par studentu zinātniskās darbības iespējām, izglītojošu pasākumu un projektu organizēšanu, piemēram, “International Anatomy olympiad” un “Zinātnes seminārs”, kā arī finansiālā atbalsta mehānismu nodrošināšanu pētniecības veikšanai, pētniecisko darbu prezentēšanai un konferenču apmeklēšanai, kā Zinātnes atbalsta finansējums un Studentu pētniecības un inovāciju granti.

Saistītās ziņas