Pārlekt uz galveno saturu

 

Zinātnes virziens Rīgas Stradiņa universitātē atbild par pasākumiem un projektiem, kuri ir saistīti ar studentu zinātnisko darbību un aktivitātēm. Šis virziens organizē Baltijā lielāko studentu zinātnisko konferenci “International Student conference”. Virziens ir atbildīgs arī par Latvijā pirmo studentu populārzinātnisko žurnālu “Semper Anticus”, par kuru vairāk var uzzināt semperanticus.lv.

Zinātnes virziena pārvaldībā atrodas 29 Studentu zinātniskie pulciņi, kuros studenti spēj izstrādāt savus zinātniskos darbus, piedalīties sēdēs, kurās tiek runāts par mūsdienu aktuālām tēmām. Zinātnes virziena galvenie darba pienākumi ir iesaistīties Studentu zinātnisko pulciņu (SZP) atpazīstamības veicināšanā, pārraudzībā un attīstībā, celt to kapacitāti, finansiāli un organizatoriski atbalstīt pulciņu darbību (gan no SP, gan RSU līdzekļiem). Papildus pienākumi ir iesaistīties diskusijās par studentu zinātniskās darbības iespējām un to nodrošinājumu, organizēt izglītojošus pasākumus vai seminārus (tai skaitā Zinātnes semināru), kuros RSU studējošiei tiek informēti par zinātnisko darbu izstrādes iespējām.
 

Zinātnes virziena vadītāja amata aprakstu lasi šeit.

Saistītās ziņas