Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Ziņas

RSU SP Valdes sēdē 21. martā tika apstiprināta kārtība atbalsta fonda “Atbalsts studējošajiem nepārvaramas varas situācijās” līdzekļu izlietošanai. 

Atbalsta fonda līdzekļu piešķiršanai var pieteikties jebkurš aktīvs RSU studējošais, kam nepieciešams finansiāls vai cita veida atbalsts nepārvaramas varas, t.i. tādu apstākļu, kurus nebija iespējams racionāli iepriekš paredzēt, piemēram, dabas katastrofas, karš, pandēmijas u.c., radītu seku mazināšanai. 

Lai pieteiktos Atbalsta fonda līdzekļiem, pretendentam jāiesniedz RSU SP valdei rakstisks iesniegums, aprakstot radušos situāciju un norādot nepieciešamo atbalsta veidu, piemēram, finansiāls, materiāls u.tml., kā arī atbalsta apmēru.

Atbalsta apmērs nepārsniedz 500 EUR un studējošais uz to var pieteikties ne vairāk kā divas reizes. Pretendenta pieteikumu ne vēlāk kā divas nedēļas kopš iesnieguma saņemšanas, izskata RSU SP valde un pēc kārtējās Valdes sēdes pretendentam ne vēlāk kā divu darba dienu laikā tiek paziņots par Valdes lēmumu un tālāko darbību atbalsta saņemšanai.

Papildu informāciju par Atbalsta fondu un tā kārtību pēc apstiprināšanas līdz 2022. gada beigām, kā arī iesnieguma formu ir iespējams atrast RSU SP mājaslapas sadaļā "Stipendijas".