Skip to main content

Pulciņš tika izveidots 2020.gadā ar mērķi vienot Uroloģijā ieinteresētos Medicīnas fakultātes studentus no 1. līdz 6.studiju gadam. Teorētisko sēžu laikā biedri un apmeklētāji varēs iepazīties ar nozares aktualitātēm un piedalīties diskusijās ar profesionāļiem. Praktisko sēžu laikā pielietosim iegūtās teorētiskās praksē, attīstot manipulāciju tehniku, analizējot klīniskos gadījumus un vērojot operāciju videoierakstus. Pulciņa ietvaros tiks izstrādāti pētijumi, pulciņa mentoram un vadītājam palīdzot izvēlēties kādu no piedāvātajām tēmām vai arī veicot pētijumu par savu tēmu.

Kontaktinformācija