Pārlekt uz galveno saturu

Dermatoveneroloģijas pulciņš domāts ikvienam, kam ir padziļināta interese par dermatoveneroloģiju.

Pulciņa biedriem un apmeklētājiem ir iespēja piedalīties teorētiskajās un praktiskajās sēdes, kurās pieredzējušu un zinošu mentoru vadībā iespējams papildināt savas zināšanas un uzzināt par jaunākajām aktualitātēm dermatoveneroloģijā, gūt pieredzi publiski uzstājoties un piedaloties diskusijās, kā arī iespējams apgūt praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas dermatovenerologa profesijai.

Pulciņa ietvaros studenti var spert pirmos soļus zinātnē, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus dermatologu vadībā. Tāpat katru gadu tiek rīkotas apvienotās sēdes ar citiem studentu zinātniskajiem pulciņiem, uzsverot multidisciplinārās pieejas nozīmīgumu dermatoveneroloģisko saslimšanu ārstēšanā un diagnostikā. Kā arī pulciņam ir izveidojusies veiksmīga starptautiska sadarbība ar Viļņas Universitātes Dermatoloģijas pulciņu, ar kuru ik gadu tiek rīkotas kopīgas sēdes.

Apmeklējot dermatoveneroloģijas pulciņu, biedri un interesenti ne tikai sniedz ziņojumus par sevis izvēlētajām tēmām un iegūst klīniskās prasmes dermatoloģijā, bet arī gūst jaunus kontaktus un iespēju piedalīties organizācijas procesos dažādos ar dermatoloģiju saistītos pasākumos (Jauno mediķu akadēmija, Latvijas dermatovenerologu biedrības sēdes, studentu un zinātniskās konferences u. c.). Mācību gada beigās studentiem savas zināšanas dermatoveneroloģijā ir iespēja pārbaudīt pulciņa rīkotajā olimpiādē.

Sēdes, kurās laipni gaidīts ikviens interesents, tiek rīkotas vidēji reizi mēnesī. To tēmas, norises vieta un laiks tiek publicētas pulciņa Facebook grupas lapā.

Kontaktinformācija


Pulciņa vadītājs