Pārlekt uz galveno saturu

Endokrinoloģijas un vielmaiņas slimību studentu zinātniskais pulciņš

Endokrinoloģijas un vielmaiņas slimību studentu zinātniskais pulciņš ir izveidots medicīnas fakultātes studentiem, kuriem ir vēlme padziļināti izzināt un iepazīt slimības un stāvokļus, kas saistīti ar endokrīno sistēmu un vielmaiņas traucējumiem.

Pulciņa mērķis ir rosināt un veicināt studentus patstāvīgi izzināt un īpaši pievērsties endokrinoloģijas jautājumiem un dažādu vielu maiņas slimību veidiem un citām ar endokrinoloģiju un vielu maiņas slimību saistītām jomām.

Reizi mēnesī norisināsies teorētiskās sēdes, kur pulciņa ietvaros tiek veikta patstāvīgo darbu un prezentāciju izveide par kādu konkrētu tēmas apskatu, ko tālāk auditorijas priekšā būs iespēja prezentēt citiem pulciņa biedriem un apmeklētājiem. Katras sēdes beigās, lai pārbaudītu iegūtās zināšanas, studenti piedalīsies Kahoot testā un atbildēs uz 14 jautājumiem. Gada noslēguma sēdē balvas saņems 1.-3.vietas ieguvēji kopvērtējumā. Katru sēdi pavadīs un savu viedokli un zināšanas paudīs pulciņa mentors endokrinologs Dr.Ingvars Rasa, kā arī katrā sēdē tiks pieaicināts/i viesmentors/i, kuri ir īpaši zinoši attiecīgajā tēmā, izteiks savu viedokli un dalīsies savā pieredzē ar studentiem. Papildus tiks organizētas arī praktiskās sēdes, kas ļaus biedriem un apmeklētājiem iepazīt padziļināti dažādas slimību izmeklēšanas metodes.

Katra akadēmiskā gada beigās aktīvākie pulciņa dalībnieki saņems sertifikātu par pulciņa sēžu apmeklētību, ja to skaits veido vismaz 75% no kopējo pulciņa sēžu skaita, kā arī šiem dalībniekiem būs iespēja piedalīties jaunā pulciņa vadītāja vēlēšanās.

Par ikmēneša sēdēm, gaidāmajām konferencēm un aktualitātēm pulciņa dalībnieki un citi interesenti varēs iepazīties Endokrinoloģijas un vielmaiņas slimību pulciņa Facebook lapā.

Kontaktinformācija


Pulciņa vadītājs