Pārlekt uz galveno saturu

Lai gūtu plašākas zināšanas farmakoloģijā, 2016. gadā tika dibināts farmakoloģijas pulciņš ar mērķi apvienot tos studentus, kas ir ieinteresēti gūt plašākas zināšanas par zāļu darbību organismā, balstoties uz padziļinātu patoģenēzes izpēti.

Katru gadu tiks organizētas vismaz sešas teorētiskās sēdes. Tiks prezentēti studentu sagatavoti referāti par aktuālām un viņu interesējošām tēmām farmakoloģijā, vai tēmām, kas netiek apskatītas nodarbību laikā, lai paplašinātu studentu zināšanas ārpus pamatstudiju programmas. Katrs varēs iesaistīties diskusijās, uzdot jautājumus un gūt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Pulciņa ietvaros katram tiks dota iespēja izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu, ko varēs tālāk prezentēt starptautiskajās studentu konferencēs. Teorētisko sēžu otrajā daļā biedri un apmeklētāji varēs pievērsties vairāk zinātnei, palīdzēt ar mērķu, jautājumu un uzdevumu uzstādīšanu citiem studentiem. Tādējādi katrs gūs iespaidu par zinātnisko darbu veikšanu vai gūs padomu un palīdzību par jau iesākto darbu.

Visi ieinteresētie ir laipni gaidīti!

Kontaktinformācija


Pulciņa vadītājs