Pārlekt uz galveno saturu

Ķirurģijas studentu zinātniskais pulciņš

Ķirurģijas zinātniskais pulciņš darbojas kopš 1945. gada, kad to izveidoja un vadīja profesors Pauls Stradiņš. Patlaban tas apvieno vecāko un jaunāko kursu Medicīnas fakultātes un citu ar veselības aprūpi saistīto fakultāšu studentus, kam ir padziļināta interese ķirurģijas specialitātē un kas vēlas apliecināt sevi zinātniskajā darbībā.

Mūsu mērķis – radīt interesi par ķirurģiju studentu vidū, sniegt iespēju attīstīt savas praktiskās iemaņas un papildināt teorētiskās zināšanas, kā arī veicināt zinātniskās darbības attīstību.

Pulciņā tiek gaidīts ikviens ķirurģijas entuziasts! Reizi mēnesī norisinās teorētiskās sēdes, kur pulciņa ietvaros tiek veikta patstāvīgo darbu un prezentāciju izveide par kādas konkrētas tēmas apskatu un klīniskā gadījuma demonstrāciju. Pulciņa teorētiskajās sēdēs tiek pieaicināti mentori, kas sniedz komentārus par prezentētajām tēmām, dalās savā praktiskajā pieredzē, iesaistās diskusijās un atbild uz studentu jautājumiem. Papildus tam akadēmiskā gada laikā tiek organizētas arī vairākas praktiskās sēdes gan biedriem, gan apmeklētājiem, kuru laikā tiek apgūtas šūšanas un mezglošanas prasmes uz dažāda veida materiāliem, kā arī pilnveidotas citas iemaņas.

Sadarbojoties ar RSU Ķirurģijas katedru tiek rīkota ikgadēja studentu olimpiāde Zelta skalpelis, kurā piedalās visi studenti, kas iesaistījušies pulciņa darbībā. Olimpiāde ir multidisciplinārs pasākums, kas sastāv no teorētiskās un vairākām praktiskajām daļām, un tās mērķis ir atbalstīt studentu interesi par ķirurģiju, kā arī radīt iespēju pārbaudīt savas zināšanas, praktiskās iemaņas, atjautību un ātrumu.

Katra akadēmiskā gada beigās aktīvākie pulciņa dalībnieki saņem sertifikātu par pulciņa sēžu apmeklētību, ja to skaits veido vismaz 75 % no kopējā pulciņa sēžu skaita, kā arī piedalās jaunā pulciņa vadītāja vēlēšanās.

Ar precīzāka informāciju par ikmēneša sēdēm un citām aktualitātēm pulciņa dalībnieki kā arī citi interesenti var iepazīties Ķirurģijas pulciņa Facebook lapā.

Kontaktinformācija


Pulciņa vadītājs