Pārlekt uz galveno saturu

RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas pulciņā studenti apgūst dažādus psihosomatiskās medicīnas aspektus, kuri ikdienas studijās nereti netiek apskatīti. Tēmas pulciņā variē no pamatprincipu apskatīšanas līdz pat detalizētai personību analīzei un terapijas principiem.

Pulciņa sēdēs tiek apspriesti problēmjautājumi, kas skar katru ārstu (piemēram, ārsta un pacienta attiecības, ārstēšanas rezistence, pacienta nāve, psihiskās veselības ietekme uz slimību u. c.), tāpēc šajā pulciņā var iegūt vērtīgas atziņas visu specialitāšu topošie ārsti.

Sēdes norisinās vienu vai divas reizes mēnesī. Reizi semestrī notiek praktiskās sēdes, sākot no video materiālu un klīnisko gadījumu analīzes, beidzot ar bālinta grupām.

Pulciņā ir plašas iespējas izstrādāt pētnieciskos darbus un saņemt atbalstu no mentoriem.

Informāciju par sēžu tēmām un norises laikiem var atrast pulciņa Facebook lapā.

Kontaktinformācija