Pārlekt uz galveno saturu

Oftalmoloģijas studentu zinātniskais pulciņš apvieno jaunāko un vecāko studiju gadu Medicīnas fakultātes studējošos ar interesi padziļināti apgūt oftalmoloģiju gan no teorētiskā, gan praktiskā skatu punkta.

Sēdes notiek vismaz reizi mēnesī, kurās pulciņa biedri prezentāciju veidā padziļināti iepazīstina klausītājus ar kādu noteiktu tēmu oftalmoloģijā. Lai veicinātu izpratni, sniegtu komentārus par prezentācijām, kā arī iesaistītos diskusijā, katrā sēdē piedalās pulciņa mentore prof. Guna Laganovska, ārsti un arī ārsti-rezidenti. Mācību gada laikā tiek rīkota arī apvienotā sēde ar kādu citu zinātnisko pulciņu.

Reizi semestrī praktiskajās sēdēs pulciņa biedri var iepazīties ar iespējām, ko piedāvā PSKUS Oftalmoloģijas klīnika – izmeklēšanas metodēm, kataraktas simulatoru, apgūt anestēzijas un šūšanas prasmes oftalmoloģijā. Pulciņā studenti apgūst, kā pareizi mērīt intraokulāro spiedienu ar Icare, noteikt redzes asumu, savukārt praktiskajās sēdēs ir iespēja izmēģināt USG, OCT (optiskās koherences tomogrāfiju) un aplūkot acs priekšējās daļas spraugas lampā un noteikt starpzīlīšu platumu.

Kopš 2015./16. akadēmiskā gadā norisinās nu jau ikgadējā Oftalmoloģijas olimpiāde ar mērķi veicināt studentu interesi par šo medicīnas nozari, kā arī dot tiem iespēju pārbaudīt savas zināšanas.

Studiju gada noslēgumā notiek Medicīnas fakultātes sestā gada studējošo zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana, kā arī pulciņa jaunā vadītāja vēlēšanas.

Pulciņa dalībnieki ar mentoru atbalstu izstrādā daudz un dažādus pētnieciskos darbus, kas tiek augsti novērtēti studentu zinātniskajās konferencēs.

Kontaktinformācija


Pulciņa vadītājs