Pārlekt uz galveno saturu

Uzturzinātnes studentu zinātniskais pulciņš

Uzturs ir zinātne. Zinātne starp ēšanas paradumiem jeb diētu un veselību. Tā kā līdzšinējo SZP mērķauditorija un saturs ir vērsts uz medicīnas fakultātes studējošajiem, jaundibinātajā uzturzinātnes pulciņā būs iespēja dalībniekiem un interesentiem no visām RSU fakultātēm paplašināt zināšanas uztura jautājumos.

Nereti veselīgs uzturs tiek uztverts kā vispārīga frāze, lai gan tam ir būtiska nozīme ikviena cilvēka dzīvē, un dzīvības pamatā kopumā.

Pulciņa mērķis ir popularizēt uztura nozari un apvienot līdzīgi domājošus studentus caur kopsēdēm ar citiem SZP, kvalitatīvi izstrādājot prezentācijas, īstenojot praktiskās sēdes, darbojoties mācību virtuvē, debatējot, iekļaujot klīnisko gadījumu analīzi, kā arī stāstot par jaunām un maz apskatītām tēmām, tādējādi veicinot arī jaunāko kursu studentu interesi izstrādāt zinātniskos darbus un paplašināt zināšanas par uzturu.

Aicinot uz pulciņa sēdēm dažādu jomu speciālistus – mediķus, veselības aprūpes speciālistus, pārtikas tehnologus un citus ekspertus, tiks aktualizēta starpdisciplināra ideja, kas ietver daudzas medicīnas, labklājības, pārtikas ražošanas un arī sociālās tēmas. Pulciņa pieaicināto lektoru komentāri un pieredze, studējošo prezentācijas un praktiskās sēdes ir labs pamats dažādu nozaru speciālistu kontaktiem, informācijas apmaiņai un plašākām diskusijām profesionālos jautājumos.

Sabiedrības veselības aprūpē uztura jautājumiem tiek pievērsta plaša un augoša uzmanība, un kā svarīgākais - akcents tiek vērsts uz pašas sabiedrības izglītošanu. Cilvēkiem ir jāskaidro, ka zinātnē pamatoti un pierādīti ēšanas paradumi ir saistīti ar cilvēka organisma funkcijām, un līdz ar to, jo būs veselīgāks cilvēks, jo lielāks labums sabiedrībai un attiecīgi arī mazāks slogs veselības aprūpei.

Ne tikai runāsim par uztura nozīmi, bet veidosim, izpratīsim un akcentēsim saistību starp slimības gaitu, norisi un rehabilitācijas posmu, kuros uzturs viennozīmīgi ir neatsverams mainītājfaktors.

Kontaktinformācija


Pulciņa vadītāja