Pārlekt uz galveno saturu

Tiesu medicīnas studentu zinātniskais pulciņš

Nāve nav temats par kuru var runāt jebkurš, tomēr tai nevajadzētu būt par tabu tematu, jo tā ir daļa no cilvēka dzīves - beigu posms, kas atšķiras katram indivīdam. Nereti tas ir saistīts ar noziegumu vai noticis nezināmos apstākļos. Tiesu medicīnas studentu zinātniskais pulciņš palīdzēs studentiem saprast nāvi kā procesu gan patoloģiju, gan noziegumu gadījumos.

Tiesu medicīnas pulciņa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par nāvi, ētiskajiem aspektiem, tiesu medicīnas ekspertīzes procesuālām darbībām, kas saista dažādu nozaru speciālistus, palīdzot risināt noziegumus pret cilvēka gribu un ķermeni.

Tiesu medicīna ietver sevī kā tanatoloģiju, tā arī klīnisko tiesu medicīnu - darbu ar dzīviem cilvēkiem un noziegumiem. Tā aptver ne tikai medicīnas nozari, bet arī tiesību zinātnes - kā tiek definēta nāve no juridiskā viedokļa? Kur tajā visā stājas spēkā likumdošana? Studējošiem ir iespēja ne tikai iepazīt eksperta darbu tanatoloģijas nodaļā, bet arī saprast, kādēļ Valsts Tiesu medicīnas centra pārvaldībā ir esošās iestādes - tiesu histoloģijas, medicīnas ģenētikas un seroloģijas, toksikoloģijas un kriminālistikas laboratorija.

Teorētiskajās sēdēs tiek prezentētas dažādas un diezgan plašas tēmas, kas pulciņa biedriem dod iespēju padziļināt savas zināšanas tiesu medicīnā. Pēc prezentācijas notiek diskusija, kurā var iesaistīties visi klātesošie, savukārt pieredzējis mentors sniedz komentārus un novērtējumu. Tiek rīkotas arī praktiskās sēdes, kas ietver arī ekskursiju pa VTMEC.
Zinātniskos darbus tiesu medicīnas nozarē var veikt Patoloģijas katedrā, kas sniedz iespēju tos publicēt starptautiski atzītos žurnālos un piedalīties konferencēs!
 

Kontaktinformācija


Pulciņa vadītāja

Laura Rakova
Tiesu medicīnas SZP vadītāja
rakova.laura1999 [at] gmail.com