Pārlekt uz galveno saturu

Psihiatrijas pulciņš apvieno studējošos ar padziļinātu interesi psihiatrijas jomā. Pulciņa sēdes notiek vidēji reizi mēnesī visa akadēmiskā gada garumā.

Teorētiskajās sēdēs tiek padziļināti aplūkotas dažādās aktuālās tēmas, tai skaitā psihiatrijas apakšnozarēs, piemēram, bērnu psihiatrijā, tiesu psihiatrijā, narkoloģijā. Savukārt praktiskās sēdes tā ir iespēja pilnveidot savas praktiskās iemaņas psihiatriskas anamnēzes ievākšanā, diagnožu noteikšanā un ārstēšanā, kā arī apmeklēt dažādas ar psihiskās veselības aprūpi saistītās iestādes visā Latvijā. Visbiedzot pulciņš tā ir vieta, kur katrs studējošais var gūt vispusīgu atbalstu sava zinātniskā darba izstrādē psihiatrijas nozarē. Nāc, būs interesanti!

Kontaktinformācija


Pulciņa vadītāja