Pārlekt uz galveno saturu

Psihiatrijas studentu zinātniskais pulciņš

Psihiatrijas pulciņš apvieno studējošos ar padziļinātu interesi psihiatrijas jomā.

Pulciņa biedriem ir iespēja piedalīties teorētiskajās un praktiskajās sēdēs, pieredzējušu mentoru vadībā, kā arī iesaistīties diskusijās un pilnveidot publiskās uzstāšanās prasmes. Apmeklētājiem ir iespēja pievienoties pulciņa teorētiskajām sēdēm. 

Reizi mēnesī norisinās teorētiskās sēdes, kurās tiek aplūkotas dažādas aktuālas tēmas, tai skaitā psihiatrijas apakšnozarēs - bērnu psihiatrijā, tiesu psihiatrijā, narkoloģijā. Pulciņa ietvaros tiek veikta patstāvīgo darbu un prezentāciju izveide par kādas konkrētas tēmas apskatu. Savukārt praktiskajās sēdēs ir iespēja pilnveidot savas iemaņas, kā arī apmeklēt dažādas ar psihiskās veselības aprūpi saistītās iestādes visā Latvijā. Visbeidzot, pulciņš tā ir vieta, kur katrs studējošais var gūt vispusīgu atbalstu sava zinātniskā darba izstrādē psihiatrijas nozarē. 

Precīzāku informāciju par ikmēneša sēdēm un citām aktualitātēm vari atrast Psihiatrijas pulciņa Facebook lapā.

Nāc, būs interesanti!

Kontaktinformācija


Pulciņa vadītāja