Pārlekt uz galveno saturu

Anestezioloģijas un reanimatoloģijas studentu zinātniskais pulciņš

Rīgas Stradiņa universitātes Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedras paspārnē jau kopš 1974. gada darbojas anestezioloģijas un reanimatoloģijas studentu zinātniskais pulciņš. Pulciņa galvenais mērķis ir palicis nemainīgs līdz mūsdienām – veicināt ikviena anestezioloģijā un reanimatoloģijā ieinteresēta Medicīnas fakultātes studenta teorētisko, kā arī praktisko ieskatu nozarē.

Pulciņš rīko sēdes vienu reizi mēnesī. Vairākums ir teorētiskās sēdes, kur tiek apskatītas aktuālās anestezioloģijas, reanimatoloģijas, intensīvās terapijas, kā arī neatliekamās medicīnas tēmas. Tiek iekļauti  jaunākie  pētījumu dati un case report piemēri. Studiju gada laikā pulciņš rīko praktiskās sēdes, kurās pulciņa biedriem ir iespēja nostiprināt savas prasmes dzīvību glābjošās manipulācijās, piemēram, elpceļu caurejamības nodrošināšanā, padziļinātā kardiopulmonālā reanimācijā, kā arī kritisku pacientu menedžmentā. Pulciņš aktualizē dažādas ar nozari saistītas konferences un kursus (kā starptautiskā, tā vietējā mērogā), nereti sniedzot saviem aktīvākajiem biedriem iespēju tās apmeklēt.

Anestezioloģijas un reanimatoloģijas studentu zinātniskā pulciņa viens no galvenajiem uzdevumiem ir veicināt zinātnisko darbu izstrādi– palīdzot ar pieredzējušu mentoru piesaisti, papildu profesionālās literatūras resursiem, kā arī organizējot atsevišķu sēdi pulciņa biedru zinātnisko darbu analīzei. Katru gadu ar labiem panākumiem un godalgotām vietām studentu izstrādātie zinātniskie darbi piedalās zinātniskajās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Aktuālā informācija tiek publicēta pulciņa Facebook lapā, kā arī nosūtīta elektroniski pulciņa biedriem un apmeklētājiem.

Kontaktinformācija


Pulciņa vadītājs

Rihards Seržāns
Anestezioloģijas un reanimatoloģijas SZP vadītājs
anrean.szp [at] gmail.com