Pārlekt uz galveno saturu

Klīniskās mikrobioloģijas un imunoloģijas studentu zinātniskais pulciņš

Klīniskās mikrobioloģijas un imunoloģijas (sākotnēji - mikrobioloģijas) studentu  zinātniskais pulciņš ir izveidots 2017. gadā ar mērķi paplašināt mikrobioloģijas un  imunoloģijas studijās iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas laboratorijā.  Pulciņa sēdēs ne tikai ir iespēja uzzināt par cilvēkam patogēno mikroorganismu  morfoloģiskajām, bioloģiskajām īpašībām un problēmām, kas saistītas ar infekciju un  imunitāti, bet arī iegūt priekšstatu par tādām rezidentūras specialitātēm kā klīniskais  mikrobiologs, imunologs, alergologs un laboratorijas ārsts.

Mūsdienās mikrobioloģijas un imunoloģijas zināšanas ir nepieciešamas jebkuras specialitātes ārstam, jo patogēno aģentu ierosinātās slimības joprojām ir aktuālas. Tāpēc 2023./2024. akadēmiskajā gadā galvenais zinātniskās darbības fokuss būs vērsts uz multidisciplināras pieejas nozīmīgumu un sadarbību ar visdažādāko medicīnas apakšspecialtitāšu ekspertiem.

Teorētiskajās sēdēs tiks aplūkota mikroorganismu pielietojamība militārajā medicīnā, imunoloģiskās neauglības teorētiskie aspekti, ģenētiski pārmantoti imūndeficīti, kopā ar RSU fāgu pētnieciskās grupas pārstāvjiem arī bakteriofāgu pielietošanas stratēģijas bakteriālu infekciju profilaksē un ārstēšanā un vēl daudz kas cits. Praktiskās sēdes tiks organizētas daudzprofilu PSKUS Apvienotajā laboratorijā, RSU Bioloģijas un mikrobioloģijas katedrā un Alerģisko slimību izmeklēšanas un ārstēšanas centrā. Pulciņa ietvaros ir iespēja izstrādāt  zinātniski pētniecisko darbu, kā arī piedalīties vairākos sabiedrību izglītojošos projektos.  
No 2023./2024. akadēmiskā gada pulciņam ir aktīva sadarbība ar Ģenētikas studentu zinātnisko pulciņu, uzsverot kopīgo pārstāvniecību kā Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras studentu zinātniskajiem pulciņiem.

Aktuālā informācija par sēžu norisi, konferencēm un citām  aktivitātēm tiek publicēta pulciņa Facebook lapā un Instagram kontā.  
Pulciņa sēdēs tiks gaidīts ikviens interesents, jo scientia potentia est, uz tikšanos! 

Kontaktinformācija

Pulciņa e-pasts: bmkszpulciniatgmail[pnkts]com


Pulciņa Instagram: @bmkszpulcini

Pulciņa vadītāja