Pārlekt uz galveno saturu

Farmācijas studentu zinātniskais pulciņš

Farmācijas pulciņa ietvaros uzsvars tiks likts uz praktiskajiem farmācijas aspektiem, tostarp zāļu pētniecību un analīzi.

Dalībniekiem būs iespēja gūt ne vien padziļinātas zināšanas par dažādajām darbības sfērām ķīmijas un farmācijas nozarē, bet arī attīstīt praktiskās iemaņas, darbojoties laboratorijās Farmācijas ķīmijas katedrā (un, iespējams, arī citviet), un, izstrādājot pētnieciskos darbus. Daži no pulciņa darbības virzieniem būs ķīmija (organiskā, neorganiskā, analītiskā u.c.), medicīnas ķīmija, dažādas analītiskās metodes, kas izmantojamas zāļu vielu un ķermeņa šķidrumu analīzē (tostarp instrumentālās metodes, kā hromatogrāfija, spektrālās analīzes metodes), farmakokinētika, biomateriāli, zāļu piegādes sistēmas, fitoķīmija un augu/no citiem organismiem izdalītu aktīvo vielu analīze, toksikoloģiskā ķīmija u.c. Līdz ar to, tas atšķirs šo pulciņu no jau esošā farmakoloģijas studentu zinātniskā pulciņa. Praktiskajos darbos būs iespēja iepriekšminētās analītiskās metodes izmēģināt pašiem, tāpat arī apgūt citas noderīgas prasmes.

Kontaktinformācija


Pulciņa vadītāja